56 mln zł na rekompensaty dla rybaków

Rybacy, którzy czasowo zawieszą działalność połowową otrzymają rekompensaty – poinformował wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. Przeznaczono na ten cel 56 mln zł. Jeden rybak może otrzymać kilkadziesiąt tysięcy zł. To efekt wdrożenia w Polsce, zatwierdzonego w połowie października Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″.”

Porozumienie w tej sprawie podpisali minister rolnictwa Marek Sawicki oraz prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusz Wojtasik.

Rekompensata będzie zależeć od długości łodzi rybackiej:
– dla jednostki o długości do 15 m rekompensata wynosi 23 675 zł,
– dla jednostki o długości powyżej 15 m do 19,5 m rekompensata wynosi 26 925 zł,
– dla jednostki o długości powyżej 19,5 m do 25 m rekompensata wynosi 30 975zł zł,
– dla jednostki o długości powyżej 25 m rekompensata wynosi 32 125 zł.

Ponadto kwota rekompensaty będzie zwiększona o 3425 zł za każdą osobę pracującą na danym statku rybackim w okresie zawieszenia działalności połowowej. Uruchomiony zostanie również instrument. ustanawiający tymczasowe wsparcie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym. Rekompensatami z tego tytułu objęci zostaną wszyscy armatorzy statków rybackich, bez względu na poławiany gatunek ryb, pod warunkiem nieprowadzenia połowów w wodach Bałtyku w dowolnych 60 dniach kalendarzowych, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2008 r.
Za taką przerwę w połowach przewidziana jest rekompensata, która w zależności od długości łodzi rybackiej wynosi:
– dla jednostki o długości do 15 m rekompensata wynosi 56 820 zł,
– dla jednostki o długości powyżej 15 m do 19,5 m rekompensata wynosi 64 620 zł,
– dla jednostki o długości powyżej 19,5 m do 25 m rekompensata wynosi 74 340 zł,
– dla jednostki o długości powyżej 25 m rekompensata wynosi 77 100 zł.
W tym przypadku kwota rekompensaty będzie zwiększona o kwotę 8220 zł za każdą osobę pracującą na danym statku rybackim we wszystkich dniach zawieszenia działalności połowowej.

Powołany zostanie specjalny Komitet Monitorujący, w skład którego wejdą przedstawiciele środowisk rybackich. Do zadań Komitetu będzie należało zatwierdzenie warunków dostępu będących podstawą do przygotowania procedur przez MRiRW i ARIMR, które przewidują wypłatę rekompensat według dwóch metod. W jednej z nich możliwa jest wypłata za czasowe zawieszenie połowów dorsza w okresie 25 dni na podobszarze 22-24 Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund.

Kazimierz Plocke przedstawił również ustalenia z posiedzenia Rady Ministrów UE, która odbyła się w Luksemburgu. Polska uzyskała tam prawo do podwyższenia o 15% w roku przyszłym kwoty połowowej dorsza odławianego we wschodniej części Bałtyku w porównaniu z rokiem 2008. Ogółem nasi rybacy będą mogli odłowić w Bałtyku ponad 11,3 tys. ton dorsza i w tej kwocie zawarta jest już kara, jaką musi ponieść Polska za przekroczenie limitów połowowych w poprzednich latach.

W Luksemburgu ustalono również przyszłoroczne kwoty połowowe dla pozostałych poławianych gatunków ryb, i tak śledź zachodni to 3536 ton. Kwota połowu śledzia w Bałtyku centralnym i wschodnim została ustalona na poziomie 35 tys. ton.

Kwotę połowu szprota ustalono na poziomie 117 tys. ton. Sukcesem polskiej delegacji było zredukowanie ograniczeń połowowych ryb płaskich z planowanych wstępnie 15 proc. do 5 proc. Rybacy będą mogli odłowić w przyszłym roku m.in. 19471 sztuk łososia.
– Mogę śmiało stwierdzić, że rok 2009 będzie pozwalał na, z jednej strony racjonalne gospodarowanie zasobami żywymi poszczególnych gatunków ryb, a z drugiej strony umożliwi w praktyce realizację programu operacyjnego – powiedział Kazimierz Plocke.

Opr. MS/Wrp.pl