12 mln zł na nową rodzinę ciągników Ursus

Projekt Nowa rodzina ciągników Ursus jako wynik działań badawczo-rozwojowych” otrzyma dofinansowanie w wysokości 11.845.900 zł. Realizacji tego projektu pozwoli spółce Ursus uzyskać status lidera rynku w segmencie ciągników średnich.”

W maju 2010 roku została zakończona ocena merytoryczna wniosku złożonego przez Ursus Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przewidzianego na lata 2007-2013.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Konkursowej, która następnie została zatwierdzona przez Instytucje Pośredniczące i Instytucję Zarządzającą.

Następnym etapem na drodze do otrzymania środków finansowych jest dostarczenie przez firmę Ursus dokumentów niezbędnych do sporządzenie umowy, co nastąpi do dnia 22 czerwca 2010 roku.

Projekt Nowa rodzina ciągników Ursus jako wynik działań badawczo-rozwojowych” składa się z dwóch części: badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej.

Część badawczo-rozwojowa, wg oznaczeń Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kod: Działanie 1.4 – Wsparcie projektów docelowych. Głównym Celem projektu w tej części jest stworzenie nowego ciągnika klasy średniej o mocy silnika do 120 KM przeznaczonego do produkcji seryjnej w oparciu o konstrukcję modułową i wyposażonego w nowe innowacyjne rozwiązania:
– automatyczną bezstopniową skrzynię biegów CVT
– system rozpoznawania obciążenia i dostosowania wymaganego poziomu mocy.
W tej części projektu zostanie zbudowany i przebadany prototyp nowoczesnego ciągnika średniej mocy oraz uzyskanie na niego homologacji.

Część wdrożeniowa, wg oznaczeń Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kod: Działanie 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Jej celem jest wdrożenie produkcji nowej linii ciągnika średniego w modułowym systemie montażu. Wydajność tej linii ma wynieść 3000 traktorów rocznie. Zmiana formuły produkcji obniży koszty wytwarzania, w tym skróci czas montażu i jego pracochłonność.
Realizacja części wdrożeniowej projektu wymagać będzie nowej lokalizacji, tj. zakupu gruntu pod nowy zakład produkcyjny, budowę hali produkcyjnej wraz z budynkiem administracyjnym oraz pełne jej wyposażenie wraz z infrastrukturą.