100% odszkodowań

Kraje UE zgodziły się z propozycją Komisji Europejskiej i poparły zwiększenie środków na odszkodowania dla producentów świeżych warzyw, którzy ponieśli straty z powodu epidemii zakażeń zmutowanym szczepem bakterii E. coli (EHEC). Kwota zostanie podniesiona z planowanych 210 mln euro do 227 mln euro.

Podwyżka pozwoli Komisji Europejskiej na wypłatę odszkodowań dla wszystkich wnioskujących o odszkodowania, w pełnej ich wysokości. Na razie odszkodowania będą wypłacać kraje unijne, a następnie Komisja Europejska zwróci im pieniądze z unijnej kasy.
Po zbadaniu wniosków, które napływały do Komisji do połowy lipca, ustalono, że skutki finansowe epidemii były większe niż się spodziewano. Wnioski złożyły 22 państwa na łączną sumę 226,2 mln euro. Dotyczyły one strat poniesionych przez rolników, którzy z powodu epidemii musieli albo wycofać warzywa z rynku, albo ich nie zebrali w związku z niskim popytem. O odszkodowania nie starały się jedynie Malta, Cypr, Finlandia, Luksemburg i Litwa.
Pierwotnie Polska wnioskowała do Komisji o kwotę około 81 mln euro, jednak po ponownym sprawdzeniu wniosków kwota ta została zmniejszona, a ostateczny wniosek złożony przez Agencję Rynku Rolnego dotyczył kwoty 46 mln euro.
Szczegółowe wysokości wypłat odszkodowań

suma odszkodowań w euro

kraj

kwota

Austria

2 234 103

Belgia

3 605 563

Bułgaria

2 562 748

Czechy

261 935

Niemcy

16 003 721

Dania

858 423

Estonia

1 321

Grecja

7 788 420

Hiszpania

70 971 314

Francja

1 655 415

Węgry

1 515 586

Irlandia

13 159

Włochy

34 624 639

Łotwa

57 381

Holandia

27 180 632

Polska

46 395 480

Portugalia

5 243 752

Rumunia

3 745 035

Szwecja

112 872

Słowenia

192 675

Słowacja

536 107

Wielka Brytania

649 175

RAZEM

226 209 556

Źródło: FAMMU/FAPA