Zrównoważony bilans pszenicy w UE

Szacunki tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej w Unii Europejskiej wahają się od minimalnie 126,3 mln ton (COPA-COGECA) do maksymalnie 130,5 mln ton (niemiecka firma handlowa Toepfer). Rozpiętość prognoz wynosi prawie 4 mln ton. Prognoza KE jest wypośrodkowana – w wysokości 128 mln ton. Dzięki generalnie dobrym zbiorom bilans pszenicy w UE jest w miarę zrównoważony.

Niektóre kraje mogą jednak odczuwać pewne niedobory pszenicy wysokiej jakości. Niekorzystne warunki pogodowe na etapie żniw spowodowały odczuwalne pogorszenie jakości ziarna pszenicy w niektórych krajach – dotyczy to m.in. Polski i Niemiec.

Unia odnotowała też nie najlepsze zbiory pszenicy durum. W przypadku tego gatunku mogą wystąpić pewne niedobory wymagające importu. Rozpiętość szacunków zbiorów durum jest znaczna i wynosi 0,8 mln ton. Najwyższą prognozę podało Strategie Grains – 8,4 mln ton, a najniższa COPA-COGECA – 7,6 mln ton.

Włochy, główny importer pszenicy miękkiej wśród krajów Unii Europejskiej, w 2011 r. odnotowały spadek produkcji tego gatunku w stosunku do prognoz. Więcej w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami zebrano natomiast pszenicy twardej (durum).
Włoski ISTAT obniżył ostatnio szacunek produkcji pszenicy miękkiej we Włoszech z 2,91 mln ton do 2,75 mln ton, redukując również szacunek areału upraw – z 521 tys. ha do 508 tys. ha. Zbiory durum podwyższono natomiast z 3,67 mln ton do 3,8 mln ton, ze względu na poprawę plonowania. Bez zmian pozostawiono powierzchnię upraw durum – w wysokości 1,15 mln ha.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters