Złoty Inżynier 2010

W dniu 2 marca odbyła się uroczystość wręczenia nagród Złoty Inżynier” w XVII edycji plebiscytu “Przeglądu Technicznego”. Uroczystość była szczególna – “Przegląd Techniczny” w tym roku świętuje swój – trudny do porównania z innymi pismami – jubileusz 145-lecia.”

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: Nauka, Nowe technologie, Ekologia, Jakość i Menedżer. Głównym patronem konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Większość kandydatów umieszczonych na liście to osoby zgłoszone przez poszczególne stowarzyszenia naukowo-techniczne zrzeszone w NOT i organizacje terenowe stowarzyszeń oraz Federacji.
Zrozumienie potrzeby uwzględnienia w edukacji wychowania technicznego jest mizerne. Trudno to zrozumieć w XXI w., gdy otaczający nas świat jest w dużej mierze dziełem techników. To od nich zależy tempo dalszego rozwoju nie tylko Polski, ale całego świata. Wprawdzie wzrosło zainteresowanie studiami technicznymi i zaczęto już doceniać rolę inżynierów, ale nadal nie pisze się o nich w czołowych mediach, a politycy nie szukają wśród nich fachowców do różnych doradczych gremiów. W Radzie Gospodarczej RP przy Premierze nie ma żadnego inżyniera” – tych słów, wypowiedzianych podczas uroczystości, nie trzeba komentować…

W gronie laureatów, jak zawsze, byli przedstawiciele nauki i praktycy związani z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym.
Statuetkę “Złoty Inżynier” otrzymał m.in.: prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, wybitny specjalista zajmujący się techniką rolniczą, pracownik naukowy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jeden z najwybitniejszych polskich fitopatologów prof. dr hab. inż. Leszek Orlikowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach został uhonorowany tytułem “Srebrny Inżynier”.

Rodzina laureatów plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera liczy już prawie 500 osób. Są to zarówno doświadczeni inżynierowie z tytułami “Złota” czy “Srebra”, jak i ludzie młodzi, którzy rokują, że niedługo będą stali na czele polskiej gospodarki. Wśród nich są także tacy, którzy w jakimś momencie życia odłożyli dyplom inżyniera do szuflady i odnieśli wielki sukces w innych dziedzinach, nieraz teoretycznie bardzo odległych od techniki.

Obecnie dołączyli do niej laureaci XVII plebiscytu:
“Diamentowy Inżynier”
dr inż. Jan Jabłkowski (Absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej) – dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie, przedsiębiorca – restauruje Dom Handlowy “Bracia Jabłkowscy” w centrum Warszawy.
“Złoci Inżynierowie”
mgr inż. Józef Menes (absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej) – dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie, wynalazca, autor kilku patentów, nagrodzony Europejskim Orderem Wynalazczości (kategoria “High-Tech”)
mgr inż. Bogdan Pastuszko (górnik po Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) – prezes Zarządu Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie (kategoria “Zarządzanie”)
mgr inż. Zbigniew Stopa (absolwent Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) – dyrektor techniczny, zastępca prezesa Zarządu w najefektywniejszej kopalni węgla kamiennego Lubelski Węgiel “Bogdanka”, wdrożył technologię strugową pozyskiwania węgla, uruchamia nowe pole wydobywcze (kategoria “Menedżer”)
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej) – długoletni kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, laureat wielu nagród ministerialnych, ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, działacz SIMP i SITR (kategoria “Ekologia”)
dr inż. Witold Wiśniowski (absolwent Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej) – dyrektor zatrudniającego 1200 osób Instytutu Lotnictwa w Warszawie, blisko współpracuje ze światowymi firmami lotniczymi (kategoria “Nauka”)
prof. dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz – profesor Politechniki Wrocławskiej (Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny), członek Rady Doradców Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki BCC, prezes Zarządu TÜVPOL Sp. z o. o. we Wrocławiu i prezes Zarządu INTERGEO POLSKA Sp. z o.o (kategoria “Jakość”).
“Srebrni Inżynierowie”
mgr inż. Andrzej Błażejewicz (absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Akademii Techniczno-Rolniczej, obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Techniczny w Bydgoszczy) -kierownik makulaturowni koncernu MONDI w Świeciu nad Wisłą, wdrożył technologię odzyskiwania celulozy z kartonowych opakowań po żywności, współpracuje z Porozumieniem REKARTON (kategoria “Menedżer”)
mgr inż. Andrzej Czupryński (absolwent Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) – dyrektor techniczny i członek Zarządu spółki ASMET w Regułach k. Warszawy, wdrożył ponad 100 projektów innowacyjnych, a ASMET została laureatem Polskiej Nagrody Jakości 2010 (kategoria “Zarządzanie”)
inż. Tadeusz Glazer – inż. mechanik, dyrektor ds. badań i certyfikacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji SA, laureat Indywidualnej Polskiej Nagrody Jakości 2001 – był wówczas dyrektorem w POLMO Łomianki (kategoria “Jakość”)
prof. dr hab. inż. Leszek Orlikowski (absolwent Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie) – pracownik Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, związany także z PAN, wybitny specjalista od ochrony roślin, zwłaszcza roślin ozdobnych (kategoria “Nauka”)
prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak (metalurg – odlewnik, absolwent Politechniki Leningradzkiej) – dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, wynalazca, laureat nagród w Brukseli, właściciel światowych patentów (kategoria High-Tech”)
mgr inż. Witold Szumański (absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prawnik po UMK w Toruniu) – główny twórca leśnego arboretum w Nadleśnictwie Kudypy, niedaleko Olsztyna, obecnie współtworzy ogród botaniczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kategoria “Ekologia”).
“Wyróżnieni Inżynierowie”
mgr inż. Mirosław Bas (absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej, obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Techniczny w Bydgoszczy) – kierownik Zakładu Polichlorku Winylu w spółce Anwil SA (Grupa Orlen) we Włocławku, ma udział w modernizacji wytwórni, która znacznie zwiększyła produkcję (kategoria “Ekologia”)
inż. Antoni Kogut (absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej w Krakowie) – od 25 lat prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej RESMLECZ w Trzebownisku k. Rzeszowa, rozwija przetwórstwo mleka, Agroprzedsiębiorca 2009 (kategoria “Jakość”)
inż. Piotr Kostro (absolwent Wydziału Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie) – współtwórca mobilnych telebimów wykorzystywanych w kampaniach promocyjnych oraz salonów prezentacyjnych, związany z innowacyjną spółką ETIS w Siedlcach (kategoria “Zarządzanie”)
mgr inż. Zygmunt Kołek (absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej) – pracownik Zakładów Urządzeń Chemicznych METALCHEM w Toruniu, współtwórca nowych tworzyw kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym (kategoria High-Tech”)
mgr inż. Edward Łukosz (mgr inż. geodeta po krakowskiej Akademii Rolniczej) – prezes Zarządu dynamicznie rozwijanej rodzinnej firmy ZPM “Łukosz” w Chybiu na Śląsku Cieszyńskim zajmującej się przetwórstwem mięsa z indyków, Agroprzedsiębiorca 2010 r. (kategoria “Menedżer”)
mgr inż. Bożenna Mirkowska (absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej) – technolog Laboratorium Kosmetycznym AVA w Starej Wsi k. Celestynowa, ostatnio pracuje nad serią kosmetyków opartych na naturalnych składnikach, laureatka wielu medali na targach, pokazach i wystawach (kategoria “Nauka”).
“Młodzi Inżynierowie”
inż. Paweł Skiba (absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej) – dyrektor handlowy w spółce Climamedic w Regułach k. Warszawy, współautor kompleksowego wyposażenia sal operacyjnych w szpitalach oraz zaplecza badawczo-rozwojowego
mgr inż. Marcin Warnecki (górnik po AGH) – pracownik Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, Oddział w Krośnie, zajmuje się możliwościami sekwencji dwutlenku węgla w byłych kopalniach gazu ziemnego.
Honorowy Złoty Inżynier”
Od 2003 r. osobom, które skończyły studia inżynierskie, ale uznanie zdobyły na zupełnie innym polu, redakcja przyznaje tytuł “Honorowego Złotego Inżyniera”. Laureatami zostali m.in., Jacek Cygan, Roman Czejarek, Waldemar Dąbrowski, Tadeusz Drozda, Jacek Gmoch, Jacek Moll, Wiesław Ochman Enrico Pavoni, Waldemar Pawlak, Andrzej Poniedzielski, Maja Popielarska, Tadeusz Sznuk, Aleksander Sieroń i Mariusz Walter.
W tej edycji plebiscytu tytuł ten otrzymali:
mgr inż Wiesława Galińska – kierownik produktu Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.,
mgr inż. Sebastian Karpiel-Bułecka – solista zespołu “Zakopower”,
mgr inż. Marek Niedźwiecki – dziennikarz muzyczny radiowej “Trójki”.