Zielona” energia z Poldanoru”

W Polsce pracują cztery biogazownie rolnicze, i wszystkie cztery eksploatuje producent trzody chlewnej przedsiębiorstwo Poldanor S.A. 15 kwietnia 2009 r. odbyło się uroczyste uruchomienie najnowszego obiektu, tym razem w miejscowości Koczała na Pomorzu.

Otwieramy dziś czwartą biogazownię, tym razem w Koczale, niedługo rozpoczynamy budowę piątego obiektu, a będzie ich więcej, może nawet piętnaście” – powiedział Benny Hedegaard Laursen, dyrektor ds. biogazu w Poldanorze.

Nowa biogazownia ma moc produkcyjną 3,5 MWe, obecnie osiąga 2,1 MWe. Wyposażona jest w dwa silniki gazowe, a energia wytwarzana jest tutaj z gnojowicy (odchody zwierzęce z fermy trzody chlewnej zarządzanej przez spółkę Poldanor) oraz z kiszonki z kukurydzy. “Zielona” energia wytwarzana w tej biogazowni zostanie przede wszystkim zużyta na zaspokojenie potrzeb energetycznych pobliskiej fermy oraz wytwórni pasz. Nadwyżkę Poldanor zamierza sprzedawać do sieci. Natomiast wytwarzana również w procesie energia cieplna zużywana jest na potrzeby technologiczne biogazowni oraz do ogrzewania własnych budynków produkcyjnych. Niestety, z powodu braku możliwości sprzedaży nadwyżki energii cieplnej, usuwana jest ona do atmosfery.

Foto: Tak wygląda proces fermentacji mieszaniny substratów, prowadzony w specjalnych zbiornikach fermentacyjnych, przez bakterie metanogenne.

“W ten sposób zagospodarujemy 50% wytwarzanej energii, pozostałe 50% zużytkuje gmina” – z dumą opowiadał Benny Laursen. – “Koczała jest pierwszą gminą w Polsce zasilaną w 100% “zieloną” energią. Będziemy też eksportować “zielony” prąd.”

Od 2005 roku duńscy zarządcy spółki wybudowali już cztery biogazownie rolnicze, w Pawłówku, Płaszczycy, Kujankach i Koczale. Wszystkie w województwie pomorskim. Spółka Poldanor w ciągu najbliższych trzech lat planuje budowę kolejnych dziewięciu biogazowni, na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Łączna moc instalacji biogazowych spółki ma wynieść 13 MWe, co odpowiada zapotrzebowaniu energetycznemu 35-40 tysięcy gospodarstw domowych.

Foto: Odpad poprodukcyjny biogazu może być wykorzystany do nawożenia pól uprawnych lub produkcji kompostu.

Spotkaniu w Koczale przyświecał jeszcze jeden cel, obchody 15-lecia działalności spółki Poldanor. Firma powstała w kwietniu 1994 roku i na 15 tysiącach hektarów, wydzierżawionych od Agencji Rynku Rolnego nieruchomościach po byłych PGR-ach w woj. pomorskim i zachodniopomorskim, prowadzi chów i hodowlę trzody chlewnej, zajmuje się uprawą roślin, a także hurtową sprzedażą zwierząt oraz płodów rolnych.

Foto: Jeden z dwóch generatorów – modułów prądowo-cieplnych, które wytwarzają energię elektryczną i energię cieplną.

I jak wspominał Tom Axelgaard, pierwszy Prezes Zarządu Poldanor S.A, a obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej: “To właśnie w Koczale 15 kwietnia 1994 roku sprzedaliśmy naszą pierwszą partię 40 tuczników. Były to stosunkowo dobrze utuczone sztuki, które sprzedaliśmy za 140 mln zł. Pochodziły z fermy otrzymującej stado 600 sztuk.”

Początki, jak wszędzie, były trudne. Ale w sprawozdaniu z działalności spółki za 2008 rok widnieją już znacznie większe liczby: 18 730 stanowisk dla macior, 64 000 stanowisk dla warchlaków i 120 000 stanowisk dla tuczników oraz zysk netto na poziomie 10,5 mln zł.

Ewa Grabowska/WRP

Jak powstaje biogaz?
Biogazownie rolnicze wytwarzają biogaz w procesie technologicznym opartym na fermentacji mezofilnej (37+/-2°C) lub termofilnej (52+/-2°C). Powstaje biogaz o zawartości 58-64% biometanu i 36-42% dwutlenku węgla. Surowcem energetycznym mogą być odpady produkcji zwierzęcej i roślinnej, kiszonka kukurydziana, śruta zbożowa i gliceryna. Odpadem poprodukcyjnym biogazu jest przefermentowana mieszanina użytych substratów, która można wykorzystać do nawożenia pól uprawnych lub produkcji kompostu.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności