Zapraszamy: Dzień Budownictwa Wiejskiego

W najbliższą sobotę, 18lutego 2012 roku, w Łodzi odbędzie się Dzień Budownictwa Wiejskiego podczas Targów Budownictwa INTERBUD. To od kilku lat miejsce spotkań rolników z ekspertami oraz szansa na zdobycie niezbędnej wiedzy na temat budownictwa oraz infrastruktury wiejskiej niezbędnej do budowy nowoczesnego gospodarstwa oraz modernizacji istniejącego.

W tym roku w programie Dnia Budownictwa Wiejskiego znajdzie się VIII Forum Budownictwa Wiejskiego, którego głównym tematem będą alternatywne źródła energii oraz energooszczędne rozwiązania dla budownictwa wiejskiego.
Ponadto eksperci organizacji oraz instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich będą udzielać bezpłatnych porad rolnikom w punkcie konsultacyjnym.

Dzień Budownictwa Wiejskiego podczas targów INTERBUD
Łódź 18 lutego 2012 r.
Program VIII Forum Budownictwa Wiejskiego Inwestycje na obszarach wiejskich – przegląd najlepszych praktyk. Strategie na przyszłość”
10.00 – 10.30 – Rejestracja uczestników
10.30 – 10.40 – Otwarcie Forum Budownictwa Wiejskiego
10.40 -11.00 – Zmiany w przepisach dotyczących wsparcia inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich po 2013 roku.
Michał Marciniak, ekspert ds. rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa
11.00 – 11.20 – Odnawialne źródła energii szansą dla polskiej wsi
Wojciech Petera, Redaktor Naczelny Polskiej Wsi, Warszawa
11.20 – 11.40 – Energia z wiatru i słońca – obniżenie kosztów produkcji rolnej – praktyczne porady, korzyści i dopłaty
Mariusz Murdzek, TYTAN Energia Odnawialna, Polska Korporacja Techniki Grzewczej, Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacji
11.40 – 12.00 – Gruntowe pompy ciepła dla małych gospodarstw domowych
dr inż. Krystian Kurowski, ASPOL, Polska Korporacja Techniki Grzewczej, Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacji
11.40 – 12.00 – Jak zaoszczędzić na oświetleniu w dobie kryzysu – technologia LED.
Emil Okrasa, LED COMPANY
12.15 – 12.30 – Przerwa
12.30 – 12.50 Biogazownie rolnicze w praktyce. Wnioski.
Rajmund Reichel, Wolf System, Siemianowice Śląskie
12.50 – 13.20 – Źródła finansowania budowy małych biogazowi rolniczych w Polsce.
Wiesław Wasilewski, BIG Pol Fundusze Pomocowe, Warszawa
13.20 – 13.40 – Finansowanie biogazowi przez BGŻ – najważniejsze aspekty przygotowania projektu
Agnieszka Galanciak, Bank Gospodarki Żywnościowej
13.20 – 13.40 – Zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych od odpowiedzialności cywilnej rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
Agnieszka Szlichten, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW”
14.00 – 14.15 – Podsumowanie i zakończenie
14.15 – 18.00 – Zwiedzanie targów
Osoby biorące udział w Dniu Budownictwa Wiejskiego podczas Targów INTERBUD, po wcześniejszym zarejestrowaniu, będą miały możliwość bezpłatnego zwiedzania targów.
Rejestrację prowadzi
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź
tel. 42 632-70-21
e-mail: info@izbarolnicza.lodz.pl

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach
ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice
tel. 42 710 – 38- 18,
e-mail: g.bozyk@lodr-bratoszewice.pl