Za mało biopaliw

Unia Europejska nie osiągnie 5,75% zużycia biopaliw w 2010 roku, jak podaje Agra Facts. W 2003 roku KE wprowadziła rozporządzeniem biopaliwowym cele zużycia biopaliw wymagające od państw członkowskich osiągnięcia 2% celu zużycia biopaliw do 2005 roku oraz 5,75% grudnia 2010 roku. Aby osiągnąć cel, na bieżący rok powinno zostać sprzedane około 18 mln ton (Mtoe) biopaliw.

Tymczasem w br. zostanie sprzedane i użyte w transporcie jedynie około 15 mln ton ekwiwalentu ropy, czyli zostanie osiągnięty jedynie 4,8% cel. Zatem spożycie biopaliw powinno wzrosnąć o 3 Mtoe, aby osiągnąć cel wyznaczony na 2010 rok. Tymczasem wg Eurobserver zrównoważone kryteria środowiskowe dla biopaliw, które Komisja określiła w czerwcu br. mogą prowadzić jedynie do wzrostu importu bioetanolu z Ameryki Płd. jak również do potencjalnych konfliktów i oskarżeń o protekcjonizm.
Źródło: FAMMU/FAPA