Wzrost zużycia biopaliw w Wielkiej Brytanii

Biopaliwa stanowiły 2,53% ogółu paliw zużytych w Wielkiej Brytanii w roku gospodarczym 2007/08. W paliwach zużytych przez pojazdy stanowiły one 2,92%. Zakładana wysokość zużycia biopaliw wynosiła 2,5%.


Większość w biopaliwach stanowił biodiesel (78%). Poza nim używano jedynie bioetanolu. Przeważającą ilość surowców do produkcji biopaliw importowano – 29% biodiesla wytworzono z amerykańskiej soi, 78% bioetanolu z brazylijskiej trzciny cukrowej. Produkcja gazów cieplarnianych została ograniczona o 46%. Wielka Brytania jest czwartym największym użytkownikiem biopaliw po USA, Niemczech i Brazylii. Znaczne ilości biopaliw zużywa się też w Malezji, Kanadzie i Indonezji.

(Agra Europe 2008, nr 2330, s. M/5)
W.M.
foto: Wrp.pl