Ważne dla hodowców i producentów świń rzeźnych

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że od 5 sierpnia br. istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli gospodarstw utrzymujących świnie celem ich zatwierdzenia do eksportu świń rzeźnych na Ukrainę przez ukraińskie służby weterynaryjne. Głównym celem kontroli ma być ocena obecnej sytuacji epizootycznej zgłoszonych gospodarstw. Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzona zostanie przez stronę ukraińską oficjalna lista gospodarstw zatwierdzonych do eksportu świń rzeźnych na Ukrainę.

Warunkiem przebycia w/w kontroli jest złożenie do powiatowego lekarza weterynarii wniosku o w/w kontrolę. Wnioski mogą składać zarówno gospodarstwa zatwierdzone przez stronę ukraińską w latach 2001 – 2005 (informacje te należy podać we wniosku), jak i gospodarstwa pragnące poddać się kontroli po raz pierwszy. Kontrola nie obejmuje miejsc gromadzenia trzody chlewnej. Ponadto, strona ukraińska poinformowała, że z listy gospodarstw dostarczających świnie rzeźne muszą być usunięte miejsca gromadzenia, które do tej pory znajdowały się na takiej liście.

Ostateczny termin składania wniosków do powiatowego lekarza weterynarii upływa w dniu 27 sierpnia br.

Więcej informacji na www.wetgiw.pl

MS/Wrp.pl