Utrzymać Stadninę Koni Kozienice

Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa przyjął jednogłośnie oświadczenie dotyczące utrzymania państwowej hodowli w Stadninie Koni Kozienice iapeluje o rezygnację z podjętych działań przez Ministra Rolnictwa.

Z inicjatywy warszawskiego posła Michała Szczerby – Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa w dniu 15 lipca 2011 r. przyjął jednogłośnie stanowisko w sprawie Stadniny Koni Kozienice.
W związku z informacją o planowanych działaniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej Polski, Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa, wspierając stanowisko Rady i Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz związków hodowców, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rezygnację z decyzji dotyczącej wykreślenia z tego wykazu Stadniny Koni Kozienice.
Według Zespołu Parlamentarnego, Stadnina Koni Kozienice jest jedną z ostatnich czterech państwowych stadnin zajmujących się hodowlą koni pełnej krwi angielskiej i jej prywatyzacja mogłaby mieć negatywne skutki dla rozwoju wyścigów konnych i realizacji programu selekcyjnego dla koni tej rasy“.
Zdaniem Zespołu Parlamentarnego “Od 2008 roku kondycja wyścigów systematycznie się poprawia, także dzięki przejęciu odpowiedzialności Totalizatora Sportowego S.A. za organizację wyścigów konnych na Torze Służewiec, powoli odbudowuje się rynek koni ras wyścigowych. Lata kryzysu spowodowały jednak znaczne uszczuplenie materiału hodowlanego w państwowych stadninach. Dalsze gwałtowne zmniejszanie liczby klaczy – matek może znacząco ograniczyć selekcyjność gonitw, zmniejszając atrakcyjność wyścigów, czyli zahamować rozwój całej branży“. W opinii Parlamentarnego Zespołu ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa “Stadnina Koni Kozienice jako spółka o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, z uwagi na infrastrukturę i położenie blisko toru służewieckiego, powinna nadal służyć przygotowywaniu materiału selekcyjnego dla rozwoju hodowli koni“.
Parlamentarny Zespołu ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi “o rezygnację z planowanych decyzji dotyczących wykreślenia Stadniny Koni Kozienice z wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej Polski oraz o podjęcie działań naprawczych (np. połączenie z Stadniną Koni w Michałowie w celu stworzenia zaplecza treningowego i podniesienia efektywności ekonomicznej) oraz rozmów z Totalizatorem Sportowym S.A. w celu nawiązania współpracy ze Stadniną Koni Kozienice”.
Przyjęte jednogłośnie przez 10 posłów oświadczenie podpisali: przewodniczący Zespołu poseł Michał Szczerba oraz wiceprzewodniczący: poseł Iwona Guzowska i poseł Michał Jaros.

Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa