Ukraińcom już wolno sprzedawać ziemię cudzoziemcom

Rada Najwyższa Ukrainy zezwoliła na sprzedaż ziemi cudzoziemcom. Zgodnie z decyzją parlamentu zgoda nie dotyczy gruntów rolnych, a jedynie terenów inwestycyjnych, które będą mogły nabywać podmioty gospodarcze, niezarejestrowane na Ukrainie.

Zgodnie z przegłosowaną poprawką cudzoziemcy będą mogli kupować ziemię w granicach miejscowości w przypadku nabycia obiektów nieruchomości oraz w celu budowy obiektów, przeznaczonych do działalności gospodarczej zgodnie z ukraińskim prawem”. Obcokrajowcy będą także mogli stać się właścicielami ziemi “poza granicami miejscowości, jeśli zakupią położone na tej ziemi nieruchomości” – jak napisano w ustawie, którą musi jeszcze podpisać prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz.