Trzy kolejne biogazownie rolnicze ze zbiornikami firmy Wolf System

Na energetycznej mapie polskiej powstają kolejne biogazownie rolnicze. Tym razem projekty realizowane są w Upałtach Małych na terenie gminy Giżycko, w Przypisówce w gminie Firlej oraz w Giżach w gminie Olecko. Zakłady będą produkować energię elektryczną i cieplną z odpadów produkcji rolnej, zwłaszcza tych pochodzenia roślinnego. Instalację dla nowych biogazowni w Upałtach Małych, Przypisówce i Giżach zrealizuje śląska spółka Wolf System, która od lat specjalizuje się w dostarczaniu monolitycznych zbiorników żelbetowych do wszelakich zastosowań.

Inwestor biogazowni rolniczej w Upałtach Małych – spółka z o.o. Upałty-Rol – już w 2011 roku wystąpił o zgodę na budowę elektrowni biogazowej o mocy 1 MW. Postępowanie środowiskowe przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami wspólnotowymi oraz krajowymi i zaowocowało pozytywną opinią, co do możliwości zrealizowania inwestycji. Zakład powstał na terenie gospodarstwa rolnego, które będzie dostarczało substrat do produkcji biogazu. Będzie to przede wszystkim gnojowica oraz kukurydza, a także inne odpady produkcji rolnej, zwłaszcza te pochodzenia zwierzęcego. Funkcjonowanie biogazowni w Upałtach Małych spowoduje, że okoliczne pola będą nawożone przefermentowanymi surowcami, a nie jak dotąd nieprzetworzoną gnojowicą i gnojówką. Dzięki temu substancje odżywcze staną się łatwiej przyswajalne dla roślin. Co więcej, zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne, czyli pełna hermetyzacja procesu, szczelny układ geomembran i studni kontrolnych pod zbiornikami oraz optymalne ustawienie procesu spalania paliwa w silnikach kogeneratorów i oczyszczanie wód opadowych spowodują, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko naturalne. Zagospodarowanie odpadów roślinnych i zwierzęcych będzie z kolei skutkować niższa uciążliwością zapachową zakładu.

Prace związane z budową biogazowni w Przypisówce firma Wolf System rozpoczęła w październiku br. Aktualnie na placu budowy trwają prace ziemne związane z budowaniem zbiorników żelbetowych niezbędnych do przechowywania substratu. Zgodnie z zakładanym przez inwestora planem -uruchomienie instalacji nastąpi w 2013 roku. Zakład docelowo osiągnie moc 1 MW i będzie produkował zieloną energię z kukurydzy, trawy i kiszonki. Główny inwestor zaangażowany w budowę biogazowni w Przypisówce przekonał do swojego projektu mieszkańców, którzy na początku obawiali się tego rodzaju inwestycji na terenie gminy. Argumenty o ekologicznej i nie uciążliwej dla społeczeństwa produkcji energii spowodowały, że mieszkańcy z dużym zaciekawieniem przyglądają się nowo stawianej biogazowni.

Trzecią biogazownią realizowaną przez firmę Wolf System na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest zakład budowany w Giżach. Inwestor – firma Eco-Progress – rozpoczął roboty ziemne na placu budowy. Przygotowanie terenu pod budowę biogazowni, a także na wybudowanie silosu, w którym składowany będzie substrat do produkcji biogazu wykonają specjaliści z firmy Wolf System, którzy jesienią 2012 rozpoczęli prace. Otwarcie zakładu produkujące biogaz zaplanowano na połowę 2013 roku. Docelowo biogazownia osiągnie moc 1 MW, a głównym substratem ma być kukurydza oraz kiszonka.

Nowo budowane w naszym kraju biogazownie rolnicze powinny stanowić jednolitą sieć gwarantującą zieloną energię. Firma Wolf System, która uczestniczy w budowie zakładów w Upałtach Małych, Przypisówce i Giżach to spółka specjalizująca się w budowie tego rodzaju obiektów w kraju i za granicą, gdzie rokrocznie stawia kilka tysięcy monolitycznych zbiorników żelbetowych. Jak wyjaśnia Rajmund Reichel, Dyrektor Działu Zbiorników w firmie Wolf System Tego rodzaju zakłady są niezwykle potrzebne na energetycznej mapie Polski. Po pierwsze na terenie Warmii i Mazur oraz Lubelszczyźnie instalacje odnawialnych źródeł energii ze słońca, biomasy i wód geotermicznych powstają dzięki dofinansowaniu unijnemu. Po drugie biogazownie powstają na trenie gmin dysponujących substratem do produkcji biogazu i dzięki temu jest to w pełni samowystarczalna inwestycja. I po trzecie uzyskany w procesie fermentacji gaz posłuży do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne inwestorów. A wszystko po to, by było ekonomiczne i przyjaźnie środowisku.”
Elektrownie wodne oraz wiatrowe, a także biogazownie rolnicze to zakłady, które w przyszłości zagwarantują nam stały dostęp do energii z odnawialnych źródeł. Optymalne bezpieczeństwo energetyczne zapewni jednak rozbudowana sieć tego rodzaju wytwórni energii elektrycznej i cieplnej. Budowane przez firmę Wolf System biogazownie w Upałtach Małych, Przypisówce i Giżach, a także te funkcjonujące elektrownie biogazowe w Kostkowicach, Grzmiącej, Żórawinie, Zalesiu-Domaszowicach, Piekoszowie, Gorzesławiu, Borzęciczkach, Rzeczycach czy Łanach Wielkich być może za kilkanaście lat stanowić będą główne źródła zielonej energii.

Wolf System Sp. z o.o.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności