Światowy Dzień Malarii z BASF

Moskitiery Interceptor® koncernu BASF odgrywają kluczową rolę w opanowaniu zakażeń malarią w brazylijskim Jabote, dzięki skutecznemu zwalczaniu malarii więcej dzieci może chodzić do szkoły.

25 kwietnia już po raz czwarty był obchodzony Światowy Dzień Malarii. Na tegorocznej konferencji pod hasłem Achieving Progress and Impact” (“Osiągnąć postęp i skuteczność”) społeczność międzynarodowa ponownie przypomniała o wyznaczonym celu prawie całkowitego zahamowania śmiertelnego przebiegu malarii do 2015 r. i podkreśliła wkład różnych podmiotów w realizację tego celu. Firma BASF jako organizacja partnerska globalnej inicjatywy na rzecz walki z malarią pokazała w tym dniu, jak można za pomocą prostego środka, krok po kroku, powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby.

Wprawdzie najbardziej zagrożone malarią są niektóre grupy ludności w Afryce, ale również w wielu innych krajach rozwijających się ta choroba jest problemem. W niektórych stanach Brazylii, zwłaszcza w Amazonii, malaria jest największą bolączką w obszarze zdrowia publicznego. Warunki klimatyczne oraz duże obszary wód powierzchniowych sprawiają, że region ten jest idealną wylęgarnią i siedliskiem komarów, które przenoszą malarię.

Aby lepiej kontrolować ryzyko przenoszenia malarii w tym regionie, firma BASF badała we współpracy z Foundation for Health Surveillance w Amazonii (FVS-AM), w jaki sposób lokalnym grupom może pomóc w zapobieganiu malarii moskitiera Interceptor firmy BASF, impregnowana długoterminowo działającym środkiem owadobójczym.

Do badań wybrano wieś Jabote należącą do gminy Urucara, która znana jest jako jedno z największych ognisk zachorowań na malarię. Ponieważ tradycyjne środki zapobiegawcze były w Jabote trudne do wdrożenia, zachorowania na malarię występowały tam równie często, jak zwykłe przeziębienie.

Wraz z rozpoczęciem projektu pod koniec 2008 roku wszystkim gospodarstwom domowym w Jabote rozdano moskitiery Interceptor i przeszkolono mieszkańców, jak prawidłowo z nich korzystać i jakie jest ich przeznaczenie. Następnie co miesiąc sprawdzano liczby zachorowań. Wynik jest imponujący! W 2007 r. na ówczesnych 132 mieszkańców stwierdzono 465 przypadków malarii, co daje wskaźnik infekcji 3,52 przypadku na osobę. Średnio każdy mieszkaniec Jabote chorował w 2007 roku co najmniej trzy razy na malarię. W 2010 roku wieś Jabote liczyła 200 mieszkańców, a wskaźnik zakażeń spadł do 0,12 przypadku na osobę – tylko co dwunasty mieszkaniec zaraził się w tym okresie.

Sukces medyczny miał pozytywny wpływ na całe życie społeczności. Wcześniej choroba nie pozwalała dzieciom regularnie chodzić do szkoły. Dzięki radykalnemu zmniejszeniu liczby przypadków malarii chodzenie do szkoły znowu stało się możliwe. Pozwoliło to na zrealizowanie celów alfabetyzacji w ciągu zaledwie dwóch lat. Te działania są przykładem jednego z kluczowych Milenijnych Celów Rozwoju Narodów Zjednoczonych: zdrowsze, lepiej wykształcone społeczeństwa jako kluczowy czynnik dla trwałego zmniejszenia ubóstwa.

Opracowanie produktu Interceptor potwierdza pozycję firmy BASF jako lidera w branży chemii tekstylnej i produktów rolnych. W unikalnym, zastrzeżonym procesie związek polimerowego spoiwa i szybko działającego środka owadobójczego Fendona® firmy BASF nakładany jest bezpośrednio na włókna moskitiery. Dzięki tej technologii środek owadobójczy uwalniany jest w kontrolowany sposób przez długi czas – jeszcze po trzech latach stosowania komary są ogłuszane i uśmiercane poprzez kontakt z moskitierą.

Firma BASF, angażując się na rzecz poprawy zdrowia publicznego i dysponując innowacyjnym portfolio produktów, daje dowód, że realizacja prostych lokalnych projektów może poprawić życie ludności – tak jak miało to miejsce w Jabote. Chodzi przy tym nie tylko o zwalczenie malarii, ale także o promowanie dobrych pomysłów i inicjatyw, aby krok po kroku osiągnąć trwałą poprawę jakości życia ludzi, którzy najbardziej tego potrzebują.
Źródło: BASF