Stratne “Police”

Mimo radykalnego ograniczenia kosztów Zakłady Chemiczne Police” odnotowały w III kwartale 2009 r. stratę netto na poziomie 95 mln zł. Głównym powodem słabszych wyników jest zmniejszenie popytu na nawozy – informuje biuro prasowe Spółki.”

Zakłady w Policach zrealizowały przychody na sprzedaży na poziomie 207 mln zł. Strata operacyjna wyniosła w tym okresie 137 mln zł. Ogromny wpływ na te wyniki miała obecna sytuacja na rynku zbożowym. Utrzymujące się niskie ceny płodów rolnych spowodowały, że rolnicy ograniczają dawki nawozów stosowanych w produkcji. W odpowiedzi Zakład dopasowywał ceny do sytuacji rynkowej i zasobności portfeli producentów rolnych poprzez obniżanie marży. W efekcie mniej zarobił na sprzedaży nawozów. Niski popyt przyczynił się także do ograniczania mocy produkcyjnych producentów nawozów wieloskładnikowych w Europie i na świecie. W przypadku Spółki nastąpiło czasowe ograniczenie mocy produkcyjnych pozostających do dyspozycji do poziomu ok. 75% dla nawozów NPK oraz ok. 50% dla nawozów NP. Utrzymujące się niskie ceny amoniaku spowodowały również konieczność ograniczenia zdolności produkcyjnych tego produktu do poziomu ok. 50%. Produkcja mocznika i bieli tytanowej odbywała się na poziomach zbliżonych do optymalnych.

Działania te jednak umożliwiły częściowe odzyskanie zamrożonych środków finansowych, niezbędnych dla finansowania bieżących wydatków Spółki. Skutkiem kryzysu rynkowego i dalszego spadku cen była konieczność dotworzenia odpisów na utratę wartości zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców na kwotę 41,2 mln zł, co w istotny sposób obniżyło wynik operacyjny – informuje biuro prasowe Z. Ch. Police”.

Podsumowując trzeci kwartał “Police” zwracają jednak uwagę na powolne odwracanie się negatywnych trendów rynkowych, co powinno spowodować stopniowe wychodzenie z kryzysu w najbliższych miesiącach. Dobra informacja jest taka, że aktualnie Spółka osiągnęła 197,3 mln zł korzyści ekonomicznych z tytułu realizacji Programu Restrukturyzacji realizując 75% planu założonego na rok 2009.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności