Stanowisko Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych

Zarząd KRIR uważa, że nowelizacja ustawy o izbach rolniczych zgłoszona przez posłów Klubu Parlamentarnego Samoobrony w momencie konstatowania się władz samorządu rolniczego na wszystkich szczeblach bez możliwości konsultacji z samymi zainteresowanymi jest nie właściwe. N

Uważamy, że nowelizacja ustawy o izbach rolniczych jest konieczna i w najbliższym czasie samorząd rolniczy przygotuje projekt nowelizacji ustawy i przedstawi je najwyższej Izbie przeprowadzając szeroką konsultacje ze wszystkimi środowiskami rolniczymi.

Projekt poselski na wiele mankamentów nie do przyjęcia takich jak:- próba przejęcia organizacji samorządowej przez związki zawodowe bez poddania się demokratycznym wyborom;- wsparcie ze środków budżetu państwa związków zawodowych poprzez izby rolnicze;- nie uwzględnienie wzrostu kompetencji izb rolniczych;- nie dostosowanie członkostwa w izbie do nowych przepisów podatkowychoraz wiele innych zapisów zmian w poszczególnych paragrafach, które nie usprawniają funkcjonowania samorządu.

rzecznik prasowy KRIR
Wojciech Petera