Spadek pogłowia świń

Na krajowym rynku mamy najgłębszy od ponad 25 lat spadek pogłowia trzody chlewnej – informują ekonomiści z Banku BGŻ. Spadek liczebności stada świń oznacza rosnącą presję na wzrost cen. We wrześniu ceny skupu osiągnęły najwyższy od prawie czterech lat poziom – wynika z analiz Banku.

Dane GUS odnośnie pogłowia trzody chlewnej według stanu na koniec czerwca potwierdzają wcześniejsze doniesienia o szybkiej likwidacji stad. Pogłowie ogółem wyniosło 15,43 mln sztuk, czyli aż o 15% mniej niż przed rokiem. To wielkość porównywalna ze stanem w roku 1983. Na podstawie tych danych można oczekiwać, że w listopadzie liczebność stada wyniesie około 14,8 mln szt., tj. o 15-16% mniej w relacji rocznej.

Na skutek znacząco niższej podaży żywca wieprzowego wyższe niż przed rokiem są jego ceny. W III kwartale br., przeciętna cena skupu wynosiła 4,54 zł za kg żywej wagi. To 13% więcej niż przed rokiem.

Pomiędzy lutym a końcem września ceny prosiąt podwoiły się z około 65 zł za szt. do 135 zł. Głęboki spadek pogłowia trzody chlewnej, a szczególnie loch, pozwala oczekiwać, że żywiec będzie o około 20-23% droższy w relacji rocznej (4,08-4,18 zł/kg). Ceny spadną o kilka groszy w I kwartale 2009 roku, na skutek zmian sezonowych.

Odwrotna sytuacja jest w przypadku pogłowia bydła. Według stanu na koniec czerwca liczebność stada wzrosła o 5,757 mln sztuk tj. o 1,1% więcej w relacji rocznej.

Opr. MS/Wrp.pl
na podstawie AgroMinitor nr 8/Bank BGŻ