Senatorowie RP podyskutują nad rozwojem polskich regionów

Nowe narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów” będą tematem seminarium, które odbędzie się w Senacie RP 15 grudnia 2009 roku, w godzinach 14.00-16.00, w sali 217, informuje Kancelaria Senatu RP. Wśród omawianych tematów znajdą się zagadnienia związane m.in. z nowym modelem rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, które zaprezentuje senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.”

Dobre praktyki w zakresie wdrażania programu odnowy wsi na szczeblu regionalnym i lokalnym omówi Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski, a Prezentację założeń programu Wielkopolska Odnowa Wsi przedstawi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
W programie przewidziano też wystąpienia poświęcone czynnikom wpływającym na rozwój polskich regionów, prezentację założeń zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym w kierunku przekazania samorządom województw zadań dotyczących zakładania i prowadzenia tego typu szkół”, rolę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych jako instrumentu wsparcia regionalnego rynku pracy.”