Seminarium pt. “Wołowina wysokiej jakości”

W dniu 3 października 2008 r., o godzinie 12:00 w pawilonie 14 A na II piętrze, podczas targów Polagra Farma 2008, zorganizowane zostanie seminarium pt. Wołowina wysokiej jakości”. Seminarium organizowane jest w ramach ogólnopolskiej, trzyletniej kampanii informacyjnej dot. rolnictwa ekologicznego realizowanej przez ARR i MRiRW.”

Tematem seminarium będzie m. in. Znaczenie jakości mięsa wołowego dla producentów i konsumentów””, o którym opowie prof. Agnieszka Wierzbicka (SGGW). Oprócz tego będzie można wysłuchać referatów na temat “QMP: System produkcji wołowiny wysokiej jakości””, który omówi Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz “Zasady produkcji pasz dla bydła, systemy produkcji ekologicznej””, który zaprezentuje dr Halina Jankowska-Huflejt (Instytut Melioracji i Użytków Zielonych).

opr. MS/Wrp.pl