fbpx
Strona głównaWiadomościRolnicy złożyli już ponad 100 tys. wniosków

Rolnicy złożyli już ponad 100 tys. wniosków

Do 25 marca, br. biura powiatowe Agencji przyjęły ponad 100 tys. takich wniosków o dopłaty bezpośrednie. Jest to o około 22 tys. wniosków więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. Pracownicy ARiMR, którzy na bieżąco przeglądają złożone dokumenty stwierdzili, że w wielu z nich znajdują się błędy.

Kampania przyjmowania wniosków rozpoczęła się 16 marca i potrwa do 15 maja (bez sakcji). W ramach tego schematu pomocowego rolnicy będą mogli otrzymać ponad 2,9 mld euro.

Stawka dla jednolitej płatności obszarowej (JPO) na rok 2009 wynosić będzie ok. 119,87 euro/ha. Stawka płatności uzupełniającej dla grupy upraw podstawowych wyniesie ok. 84,93 euro/ha, a stawka dla płatności zwierzęcej przyznawanej do trwałych użytków zielonych – ok. 118,84 euro/ha.

Pracownicy Agencji zwracają uwagę na błędy jakie rolnicy popełniają przy wypełnianiu dokumentów. Dotyczą one głównie załączników graficznych, gdzie najczęściej brak jest podpisu rolnika oraz nie ma wyrysowanych i oznaczonych działek rolnych. Zdarza się również, że podpisu rolnika brakuje w składanym wniosku. Równie często przy zmianie powierzchni działek rolnych, niezmieniona pozostaje ogólna powierzchni działek ewidencyjnych.
Trzeba też pamiętać, że każda odręczna adnotacja w składanych dokumentach, np. skreślenie, musi zostać opatrzona datą oraz podpisem wnioskodawcy. W złożonych przez rolników wnioskach pracownicy Agencji zauważyli również, że nie podawana jest nazwa rośliny dla działek rolnych zadeklarowanych do programu rolnośrodowiskowego. Rolnicy zapominają też wprowadzić korekty danych dotyczących działek rolnych, gdy nastąpiła zmiana uprawy w stosunku do roku ubiegłego. I tak, gdy np. w 2008 roku na danej działce rolnej uprawiana była roślina kwalifikująca się do jednolitej i uzupełniającej płatności obszarowej, a w 2009 roku na tej samej działce rolnik zmierza zasiać, bądź już posiał, roślinę która kwalifikuje się tylko do jednolitej płatności obszarowej, musi wprowadzić w składanym wniosku stosowną korektę.

Rolnik może zlożyć wniosek osobiście w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, albo wysłać pocztą.

opr. MS/Wrp.pl
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.