Pszenica paszowa i kukurydza idą w górę

Część zakładów paszowych zdecydowała się na dalsze podwyżki cen pszenicy paszowej i kukurydzy, jak wynika z monitoringu cen zbóż paszowych Sparks’a na dzień 9 grudnia br. Za pszenicę oferowano przeciętnie 450-490 zł/t, a kukurydzę 460-500 zł/t.

Zwiększony popyt na ziarno kukurydzy w stosunku do podaży na rynku jest powodem ciągłego wzrostu cen tego zboża w ofertach sprzedaży. Analitycy Sparks’a zanotowali też wzrost zainteresowania zakupem pszenżyta, którego ceny wahają się w granicach 345-390 zł/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Światowe zapasy zbóż, według szacunków Międzynarodowej Rady Zbożowej, na koniec bieżącego sezonu 2009/2010 wzrosną w skali roku o 13 mln t do 373 mln ton. Największe zapasy ziarna zgromadzą Chiny – 112 mln t oraz USA – 70 mln t i ich łączny udział w globalnych zapasach zbóż wyniesie 49%. Udział pszenicy w strukturze światowych zapasów zbóż przekroczy 51%. Wg szacunków Rady globalne zapasy tego zboża na koniec czerwca 2010 r. wyniosą 191 mln t i będą najwyższe od ośmiu sezonów.