Prymas i młodzież

W dniu 16.12.2009 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Prymasa Józefa Glempa z młodzieżą skupioną w organizacji 4H oraz przedstawicielami środowisk rolniczych. 4H jest dobrowolną, niezależną organizacją edukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, kładącą szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i podniesienie poziomu wiedzy.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w przededniu zakończenia posługi prymasowskiej przez kardynała Józefa Glempa, który 18 grudnia kończy 80 lat i stanie się prymasem seniorem.
Województwo wielkopolskie reprezentowała młodzież z powiatu pleszewskiego i wrzesińskiego. W spotkaniu uczestniczyły koła z całej polski, które zaprezentowały ciekawy program pastorałek i kolęd. Prymas Józef Glemp był wzruszony i nie kryl swojego zadowolenia z przybycia na tę jakże piękną imprezę. W swojej mowie podziękował wszystkim bardzo za przybycie oraz za prezenty i obiecał modlitwę w intencji polskich rolników, których zawsze będzie miał głęboko w sercu gdyż bardzo zżył się ze środowiskiem wiejskim. Autorem obrazu podarowanego prymasowi jest ostrowski artysta młodego pokolenia Wojciech Franka.

Informacje dodatkowe:
Program 4H powstał w USA na początku wieku. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów w języku angielskim: Head – głowa, Heart – serce, Hands -ręce i Health – zdrowie. Obecnie programy propagujące idee 4H prowadzone są w ponad 80 krajach świata. Program 4H rozwija się na terenie całej Polski, głównie na terenach wiejskich. W ruchu 4H zaangażowanych jest ponad 10 tys. osób. Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce została założona w sierpniu 1993 r. Powstała w celu zdobywania funduszy na programy 4H oraz koordynowania młodzieżowych programów 4H w skali całego kraju.