Posiedzenie OECD i Międzynarodowy salon rolniczy

W dniach 25-27 lutego br. odbyło się w Paryżu posiedzenie Komitetu ds. Rolnictwa OECD na szczeblu ministrów, w którym uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, oraz uroczyste otwarcie Międzynarodowego salonu rolniczego”.”

Posiedzenie Komitetu ds. Rolnictwa OECD odbyło się po dwunastoletniej przerwie, a uczestniczyli w nim przedstawiciele 40 krajów i 5 organizacji międzynarodowych. Ministrowie rolnictwa z 23 państw debatowali nad polityką rolną i żywnościową na rzecz stabilnej przyszłości, jako odpowiedź na globalne wyzwania i możliwości. Poruszano tematy możliwości, jakie mają kraje OECD, jak mogą pracować na rzecz krajów rozwijających się, jaka jest rola OECD w przygotowywaniu długookresowych analiz. W jakim stopniu system wyżywienia i rolnictwa przygotowany jest, by sprostać potrzebom szybko zmieniającego się świata? Jakie są główne zagadnienia, które będą przykuwały uwagę polityków na arenie krajowej i międzynarodowej w nadchodzących 20 latach? Jaka powinna być polityka, która pozwoli właściwie odpowiedzieć na przewidywane możliwości i wyzwania? W jaki sposób OECD mogłoby pomóc rządom w ulepszaniu polityki w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej?

Polski minister resortu przedstawił główne zagrożenia dla unijnego i światowego rolnictwa, zaznaczając, iż na świecie powinna być produkowana odpowiednia ilość żywności, w szczególności nie powinna być ona ograniczana i hamowana w regionach, gdzie jest możliwa, jak informuje MRiRW. Jednocześnie zaznaczył, że produkcja żywności powinna być opłacalna dla każdego ogniwa łańcucha żywnościowego. Po ostatnim kryzysie w Europie zostały poniesione straty przez dostawców surowca. W związku z tym, należałoby określić kształt nowej polityki w tym zakresie, a także zastanowić się nad przygotowaniem bardzo dogłębnych i wiarygodnych analiz dot. m.in. fluktuacji cen, zmian klimatycznych i ich wpływu na produkcję żywności.