Porozumienie Inspekoratów Pracy Polski i Słowacji

Państwowa Inspekcja Pracy w RP i Państwowa Inspekcja Pracy w Republice Słowackiej zawarły porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego oraz ochrony pracy.

Podpisy na dokumencie złożyli 8 lutego br. w Warszawie Bożena Borys-Szopa, główny inspektor pracy i Andrej Gmitter, dyrektor generalny słowackiej inspekcji pracy w obecności najbliższych współpracowników.Porozumienie przewiduje między innymi rozwijanie współpracy obu urzędów w zakresie wymiany ekspertów, doświadczeń i informacji na temat praktyki wdrażania dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
Republika Słowacka jest kolejnym krajem – po Bułgarii, Czechach, Litwie i Serbii, a także niemieckim Landzie Brandenburgii, z którymi Państwowa Inspekcja Pracy zawarła podobne porozumienia.
Porozumienie przewiduje między innymi rozwijanie współpracy obu urzędów w zakresie wymiany ekspertów, doświadczeń i informacji na temat praktyki wdrażania dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, organizacji szkoleń międzynarodowych oraz wspólnych działań inspekcyjnych obu urzędów. Jego podpisanie było kulminacyjnym punktem programu dwudniowej wizyty studyjnej w naszym kraju delegacji inspekcji pracy Republiki Słowackiej.

MS
Wrp.pl

N