Pływające wiatraki

Potencjał wiatrów wiejących z dala od brzegu, na pełnym morzu czy oceanie jest ogromny, ale wciąż niewykorzystany. Dlaczego w poszukiwaniu odnawialnych źródeł energii nie wykorzystać tych ekstremalnych, silnych wiatrów do napędzania elektrowni wiatrowych? Tylko jak postawić wiatrak ponad 100 kilometrów od brzegu i 300 metrów nad dnem? Dla Duńczyków to już nie jest problem…

91 wiatraków prądotwórczych postawił na Morzu Północnym duński koncern energetyczny DONG Energy. Wiatraki mają rocznie produkować 209 MW energii i zaopatrywać będą w energię elektryczną 200 tys. gospodarstw domowych. Wiatraki na morzu to idealna farma wiatrowa, która dzięki większej stabilności wiatru umożliwia efektywniejsze wykorzystanie. Większa siła wiatru na mniejszej wysokości pozwala na budowę niższych wież. W miarę oddalania się od brzegu siła wiatru wzrasta. Większa jest też przestrzeń dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. Mankamentem morskich farm wiatrowych jest konieczność budowy podwodnej sieci kablowej i fundamentów oraz przetransportowania na morze personelu i sprzętu.