Plusy i minusy elektrowni wiatrowych

Elektrownie wiatrowe to dojrzała i najszybciej rozwijająca się w ostatnich latach technologia. Wiatr jako źródło energii występuje wszędzie. Rozwój technologii sprawia, że turbiny są coraz wyższe i mają coraz lepsze parametry. Większa wysokość oznacza wzrost prędkości wiatru. W efekcie nawet tereny uznawane dotychczas za nieatrakcyjne dla rozwoju energetyki wiatrowej, dziś zaczynają być wykorzystywane.

Elektrownie wiatrowe nie emitują gazów cieplarnianych tj. dwutlenku węgla, tlenku siarki czy tlenków azotu. Brak jest emisji pyłów do atmosfery. Nie ma też odpadów stałych i gazowych, nie występuje degradacja i zanieczyszczanie gleby. Wykorzystywanie wiatru nie powoduje spadku poziomu wód podziemnych, które towarzyszy wydobyciu surowców kopalnych. Reasumując, produkcja energii elektrycznej z wiatru przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz ochrony środowiska naturalnego. Sprzyja to ochronie ekosystemów, zachowaniu bioróżnorodności oraz ograniczaniu degradacji siedlisk przyrodniczych. Obszary wiejskie powinny wykorzystać te atuty. Dla rolników czystszy klimat to bardziej ekologiczne plony oraz możliwość promowania ekologicznego wypoczynku. Istotne jest to, że farmy wiatrowe nie mają nieodwracalnego wpływu na środowisko. Po demontażu turbin wiatrowych i usunięciu fundamentów w otoczeniu nie pozostaje żaden ślad. Nie wywierają także negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Obawy przed nadmiernym hałasem są nieuzasadnione. Lokalizacja inwestycji poprzedzona jest badaniami i oceną oddziaływania na środowisko. Wszystko musi być zgodne z prawem i wyznaczonymi normami. Żaden inwestor nie pozwoli sobie na podjęcie ryzyka działania niezgodnie z przepisami. Inwestycje w elektrownie wiatrowe przynoszą wymierne korzyści finansowe gminie. Wpływy do budżetu gminy, pochodzące z 2% podatku od nieruchomości, gmina może wykorzystać na realizację zadań własnych, tj. budowę dróg, obiektów rekreacyjnych, podnoszenie poziomu edukacji, rozwój kultury, itp., a to podnosi poziom życia mieszkańców. Inwestycje te przyczyniają się do aktywizacji gospodarczej terenów, na których są lokalizowane. Często ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę techniczną brak możliwości lokalizacji innych inwestycji. Jest to więc jedyna szansa dla gminy. Nie należy zapominać o wpływach z podatku dochodowego, którego część wraca do gminy, jeżeli inwestor zarejestruje firmę na jej terenie .O minusach trudno mówić, bardziej raczej o trudnościach czy obowiązkach. Głównie są to obowiązki wynikające z konieczności uzgodnienia przez samorządy dokumentów planistycznych i prowadzenie konsultacji społecznych, które nakłada na samorządy polskie prawo. Najczęstszym problemem jest niechęć mieszkańców, wynikającaprawdopodobnie z niewiedzy oraz długotrwałe i skomplikowane procedury administracyjne i prawne. Inwestor ma miedzy innymi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. Standardy wykonania raportów środowiskowych i zakres prowadzonego monitoringu środowiskowego są bardzo rygorystyczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności