Niski poziom glukozynolanów utrzymany

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz Sekcja Roślin Oleistych i Włóknistych Polskiej Izby Nasiennej uprzejmie informują, że w wyniku podjętych wspólnie działań dopuszczalny poziom glukozynolanów w materiale siewnym odmian rzepaku wysiewanym na obszarze Polski pozostaje na poziomie 15 µM/g nasion.

Od kilku lat obserwowano na obszarze Unii Europejskiej zjawisko dużych rozpiętości w dopuszczalnym poziomie zawartości glukozynolanów w materiale siewnym rzepaku. Poziom dopuszczalnej zawartości tych związków wahał się od 15 do 25 µM/g nasion.
Celem uporządkowania przedmiotowego zagadnienia i ujednolicenia poziomu zawartości glukozynolanow w nasionach rzepaku odmian wpisywanych do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych Europejskie Stowarzyszenie Nasienne (ESA) zainicjowało działania mające na celu ujednolicenie poziomu zawartości glukozynolanów, który to poziom określono na 18 µM/g nasion.

Ostateczna decyzję w tej sprawie podjęto podczas posiedzenia Sekcji Roślin Oleistych i Włóknistych (SOF) odbywającego się w ramach tegorocznej konferencji ESA w Brukseli w dniach 12-14 października br.

Członkowie sekcji jednogłośnie przyjęli rekomendację wielkości 18 µM/g nasion jako obowiązujący w Unii Europejskiej poziomu zawartości glukozynolanow w nasionach siewnych rzepaku z wyjątkiem tych krajów, w których już obowiązuje niższy poziom ich zawartości, jak w Polsce.

Powyższą decyzję ESA poprzedziły wspólne działania PSPO oraz Sekcji Roślin Oleistych i Włóknistych PIN na poziomie unijnym na rzecz zachowania w Polsce obowiązującego poziomu 15 µM/g nasion, co zostało uznane i zaakceptowane przez FEDIOL oraz ESA. W czasie prowadzonych działań, obie organizacje wyrażały poparcie dla idei obniżki i harmonizacji poziomu glukozynolanów z zastrzeżeniem zachowania maksymalnego poziomu 15 µM/g nasion jako nadal obowiązującego w Polsce.

Dr Lech Kempczyński, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, Przewodnicząca Sekcji Roślin Oleistych i Włóknistych PIN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności