Negocjacje lekarzy weterynarii w resorcie rolnictwa

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się w dniu wczorajszym rozmowy z Zespołem Negocjacyjnym powołanym przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną. Ustalono, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotuje projekty rozporządzeń dotyczących stawek opłat i wynagrodzeń za wykonywane czynności przez lekarzy weterynarii prywatnej praktyki działających z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.

W przygotowywanych projektach przewiduje się rewaloryzację części podstawowej wynagrodzenia lekarza weterynarii, która nie będzie przekraczała wysokości kwoty przychodu (opłaty) uzyskanego z wykonania danej czynności.
Rozporządzenie dotyczyć będzie także podniesienia o 25% opłat za nadzór nad ubojem bydła, świń i drobiu wykonywany w godzinach 18:00 – 6:00 rano oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy o 50%.
Projekt rozporządzenia uwzględni zmianę wynagradzania osób wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii, wykonujących badania w rzeźniach wg. stawek od zbadanej sztuki, waloryzowana o wskaźnik inflacji za lata 2004 – 2009, czyli o 16,8%. Gdy organizacja uboju świń uniemożliwia przeprowadzenie pełnego badania, przed i poubojowego co najmniej 10. sztuk w ciągu 1. godziny – nadal pozostanie stawka godzinowa waloryzowana o stopień inflacji 2004 – 2009, czyli o 16,8%. Jednocześnie wynagrodzenia lekarzy weterynarii za czynności wymienione w pozycji 14, 15, 17 i 18 (tj. nadzory nad punktami odbioru mleka, przetwórstwem jaj konsumpcyjnych oraz produktami rybołówstwa i ich przetwarzania) zwiększone zostaną o wskaźnik inflacji za lata 2004 – 2009, czyli również o 16,8%.
Projekt rozporządzenia będzie uwzględniał także waloryzację wynagrodzeń za monitoring o wskaźnik inflacji za lata 2006-2009, czyli o 11,2%. Natomiast stawki za obserwację w kierunku wścieklizny wyniosą 250 zł za obserwację stacjonarną” i 132,50 zł za obserwację z doprowadzeniem psa.
Projekty rozporządzeń zostaną przygotowane we współpracy z przedstawicielami Zespołu Negocjacyjnego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do końca bieżącego tygodnia.
Sekretarz stanu Kazimierz Plocke zapewnił, że resort podejmie działania w kierunku regulacji wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wynagradzanych z tzw. “starego portfela”. Jednocześnie ustalono, że odrębne spotkanie odbędzie się w celu dalszego prowadzenia rozmów nad koncepcją funkcjonowania inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zespół Negocjacyjny zobowiązał się do rekomendowania zawieszenia trwającego protestu i uchylenia stosownych uchwał, po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Najbliższe posiedzenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 17 bm. w Warszawie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności