Na Węgrzech brakuje zbóż

Obfite zbiory w ubiegłym roku spowodowały, że na Węgrzech jeszcze pół roku temu zapasy kukurydzy były tak duże, że budziły niepokój. Jednakże zbiory w bieżącym roku były o połowę mniejsze.

Logo CBR:


Obecnie istnieje uzasadniony niepokój, że zabraknie zbóż na pasze. W 2007 r. zebrano tylko nieco ponad 4 mln ton pszenicy (w 2006 r. – 4,38 mln ton). Ponad 80% z tej ilości to ziarno chlebowe, zboże o jakości kwalifikującej je do produkcji pieczywa. Rośnie też zużycie zbóż na produkcję biopaliw. W wyniku rosnącego popytu i niskiej podaży zwiększają się ceny zbóż – lokalnie podwoiły się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zapasy kukurydzy zostały całkowicie zlikwidowane. Węgry będą musiały importować 500 tys. ton zbóż hacele paszowe. Rozważa się import z USA i z Polski.

(Agra Europe 2007, nr 2270, s. M/4)
W.M.

N