Mniej zbóż

Według marcowej prognozy Stowarzyszenia Coceral, w 2009 roku produkcja zbóż w Unii Europejskiej spadnie o 7,8% i wyniesie 286,44 miliony ton. Spośród liczących się producentów zbóż we Wspólnocie, jedynie w Polsce nie przewiduje się spadku wydajności produkcji – poinformował Bank BGŻ w ostatnim wydaniu AgroTygodnia. N

Spadek produkcji zbóż w UE będzie, zdaniem analityków Coceral, wynikiem zarówno zmniejszenia powierzchni upraw do 58,48 mln ha (-2,6% r/r), jak i średnich plonów zbóż z 5,17 do 4,90 t/ha – czytamy w AgroTygodniu.
W Polsce Stowarzyszenie spodziewa się produkcji zbóż na poziomie 26,93 mln t, czyli niespełna 1% niższym aniżeli w roku 2008. Nieznaczne obniżenie zbiorów zbóż ma być wnikiem zmniejszenia powierzchni upraw o 115 tys. ha. Jednocześnie prognozowane jest zwiększenie w kraju przeciętnych plonów z 3,16 w 2008 r. do 3,18 t/ha. Stowarzyszenie zwraca jednak uwagę na wciąż niskie wydajności. Podczas gdy we Francji z jednego hektara zbierane jest średnio 7,1 ton pszenicy u nas zaledwie 3,9 t/ha. Więcej koszą także Słowacy – 4,3 t/ha oraz Węgrzy – 4,0 t/ha.

Według prognoz Coceral spadek produkcji zostanie odnotowany praktycznie we wszystkich gatunkach zbóż uprawianych na terenie UE. Zbiory pszenicy obniżą się do 128 mln ton wobec 140 mln w roku 2008. W przypadku Polski spadek ma być nieznaczny i wyniesie ok. 1%, co da zbiory pszenicy na poziomie 8,78 mln t.
Spadek produkcji spodziewany jest również w kukurydzy. W skali UE jej zbiory mają spaść do 56,37 mln ton, czyli prawie o 8% mniej niż w ubr. W Polsce ma wynieść ok. 1,65 mln t, czyli ok. 200 tys. ton mniej niż w ubiegłym sezonie.

Z analiz Stowarzyszenia wynika, że w Polsce wzrośnie za to produkcja jęczmienia o 230 tys. ton do 3,79 mln t, żyta o 62 tys. t do 3,41 mln t, i owsa o 240 tys. t do 1,45 mln t – informuje Bank BGŻ.

MS/Wrp.pl
źródło: AgroTydzień nr 87/23.03.2009

Informcje dodatkowe:
COCERAL (Europejskie Stowarzyszenie Handlowców Zbożami, Ryżem, Nasionami Oleistymi, Tłuszczami i innymi produktami Rolnymi) jest oficjalnie zarejestrowanym reprezentantem różnych instytucji doradczych utworzonych przez Dyrektorat Generalny Rolnictwa Komisji Europejskiej. Do jego głównym zadań należy informowanie swoich członków o bieżącej i planowanej polityce UE w zakresie obrotu zbożami i innymi produktami rolnymi, reprezentacja, obrona i promocja interesów europejskiego handlu, lobbing w zakresie kształtowania prawa i jego wdrażania w celu zwiększenia możliwości rynkowych dla firm handlowych EU. N