“Młody rolnik” popularny

W ciągu dwóch dni Oddziały Regionalne i biura powiatowe ARiMR przyjęły 1354 wnioski na działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom” realizowane w ramach PROW 2007-2013. Złożone wnioski wykorzystują w 12,22% limit środków przewidziany w skali kraju na wsparcie młodych rolników w 2008 r. Punkty uruchomione w biurach powiatowych, w celu usprawnienia obsługi młodych rolników ubiegających się o wsparcie mające im ułatwić start zawodowy, przyjęły 534 wnioski.”

Najwięcej wniosków złożono w woj. mazowieckim – 292 i wielkopolskim – 235, a wykorzystanie kopert finansowych osiągnęło w tych regionach odpowiednio 15,75% i 16,63%. Złożone 3 i 4 marca wnioski wykorzystują w ponad 20% limity środków w województwach podlaskim i kujawsko-pomorskim. Oddziały Regionalne i biura powiatowe ARiMR przyjęły tam odpowiednio 183 i 174 wnioski. Faktyczne wykorzystanie kopert finansowych w województwach może być większe, ponieważ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwiła wysłanie wniosków listem poleconym lub pocztą kurierską.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom” upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków w danym oddziale regionalnym ARiMR osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w tym województwie, lecz nie później niż do 30 czerwca 2008 r.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O pomoc w tym okresie mogą ubiegać się także wnioskodawcy, których małżonkowie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 14 miesięcy przed złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o pomoc.

Więcej informacji na temat działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom” można otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

MS
Wrp.pl