LIFT – nowy dodatek do paszy, wspomagający pracę wątroby

Ujemny bilans energetyczny u krów mlecznych to poważny problem hodowców bydła mlecznego w okresie przejściowym. Sucha masa (DMI), którą pobierają krowy nie jest w stanie w pełni pokryć zapotrzebowania energetycznego. By zoptymalizować i usprawnić procesy metaboliczne u krów, badacze i naukowcy firmy Provimi opracowali nowy dodatek do paszy LIFT.

Rola wątroby w hodowli krów w okresie przejściowym
Krowy są w stanie zmobilizować dziennie ponad 1 kilogram własnego tłuszczu, by zrekompensować straty energetyczne powstałe wskutek nieprawidłowego bilansu energetycznego. Powstały tłuszcz jest metabolizowany w wątrobie, co stanowi duże obciążenie i prowadzi do stłuszczenia. Nadmierna mobilizacja zapasów tłuszczowych stanowi duże obciążenie dla wątroby – jednego z kluczowych organów biorących udział w procesie trawienia – mówi Marcin Goździela, Dyrektor Linii Gatunkowej Bydło w firmie Provimi.
Stłuszczenie wątroby może z kolei prowadzić do innych zaburzeń, takich jak: ketoza, przemieszczenie trawieńca, choroby kopyt, zapalenie wymion, zapalenie macicy, zatrzymanie łożyska, spadek płodności oraz zaburzenia produkcji mocznika. Nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby ma zatem zgubny wpływ na stan zdrowia zwierząt oraz ich mleczność i opłacalność hodowli.

Rys. 1. Negatywny bilans energetyczny krów mlecznych.

LIFT – dodatek, który usprawnia procesy trawienia w wątrobie
LIFT jest dodatkiem do paszy, który pomaga zoptymalizować naturalne zasoby gromadzone w wątrobie i zwiększyć produktywność wysokowydajnych krów mlecznych, wpływa na zdrowie i płodność zwierząt. Formuła oraz skuteczność udoskonalonego mleka CLS, które obecnie nosi nazwę LIFT zostały potwierdzone przez badania przeprowadzone przez firmę Provimi w Holandii – podkreśla Marcin Goździela.
Dodatkowo, badania wykazały, że LIFT przynosi lepsze rezultaty w zakresie poprawy i funkcjonowania wątroby niż mleko CLS.

Rys. 2 Niezestryfikowane kwasy tłuszczowe – NEFA (przepływ do wątroby).

Rys. 3 niezestryfikowane kwasy tłuszczowe: zawartość cholesterolu.

Zalety LIFT:
•Poprawia metabolizm
•Pozwala na wydajniejsze wykorzystywanie składników odżywczych i ogranicza mobilizację zapasów tłuszczu
•Dostarcza więcej energii do gruczołów mlekowych, co wpływa na mleczność
•Zmniejsza ryzyko występowania stłuszczenia wątroby

Informacje uzupełniające
Provimi Polska Sp. z o.o. jest czołową firmą w branży rolno-spożywczej w Polsce. Jest liderem w dziedzinie produkcji pasz i żywienia zwierząt. Produkcja pasz prowadzona jest w wytwórniach rozlokowanych na terenie całego kraju. Oprócz wytwórni pasz spółka posiada Centralne Laboratorium mieszczące się w Osnowie (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Fermę Doświadczalną w Czapelkach (woj. kujawsko-pomorskie). Niezależnie od podstawowej działalności paszowej, Provimi Polska prowadzi handel krajowy i międzynarodowy towarami rolnymi pochodzenia roślinnego.