Łaciate extra najlepsze

Masło extra Łaciate spółdzielni mleczarskiej MLEKPOL otrzymało I miejsce na XIV Krajowej Ocenie Masła. Wyznacznikiem oceny produktu były głównie parametry jakościowe. Krajowa ocena masła i mlecznych nowości rynkowych odbyła się po raz czternasty. Jej organizatorem jest Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy.

Nagrodzone produkty charakteryzują się najwyższymi walorami jakościowymi i smakowymi, potwierdzonymi szczegółową analizą fizyko – chemiczną, mikrobiologiczną i organoleptyczną przeprowadzaną w niezależnych i renomowanych placówkach badawczych. Ocenie podlegają próbki produktu dostarczonego przez producenta oraz pobrane z rynku – trzykrotnie zakupione w różnych jednostkach handlu detalicznego na terenie całej Polski.

– Masło Łaciate produkowane jest z mleka najwyższej jakości – mówi prezes SM Mlekpol Edmund Borawski. – Konsumenci dokonują wyboru masła Łaciate ze względu na jego wysoką jakość, naturalność produktu i smak. Nasze masło ma ugruntowaną pozycję na rynku – wyróżnienia w rankingach świadczą o zaufaniu klientów do naszego produktu, które jest dla nas – producenta -najwyższą wartością.

Informacje dodatkowe:
SM MLEKPOL to największa spółdzielnia mleczarska w Polsce. W jej skład wchodzi 12 zakładów w: Grajewie, Kolnie, Mrągowie, Sejnach, Zambrowie, Augustowie, Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej,Radomiu, Zwoleniu i Gorzowie Wielkopolskim.
W ubiegłym roku MLEKPOL skupił 1 mld 088 mln litrów surowca – co stanowi 13 % krajowej produkcji mleka. Na koniec roku 2008 surowiec dostarczało do MLEKPOLu 14 480 dostawców.
W 2008 roku spółdzielnia płaciła dostawcom średnio 1,18 zł. Ze statystycznego gospodarstwa uzyskano 78 tys. kg mleka (w Polsce średnia ta wynosi 43 tys. kg)