Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Informacja ws. obecności dioksyn w tłuszczu używanym do produkcji pasz na terenie Niemiec. W dniu 28 grudnia 2010 r. Główny Inspektorat Weterynarii otrzymał pierwszą informację dotyczącą stwierdzenia obecności dioksyn w tłuszczu używanym do produkcji pasz na terenie Niemiec. Z informacji tej wynikało, że nie było dostaw tłuszczu paszowego oraz mieszanek paszowych do Polski. W Niemczech skażone tłuszcze trafiły do 25 wytwórni pasz. Wyprodukowane z udziałem skażonego tłuszczu pasze trafiły do 396 gospodarstw, które do chwili obecnej są zablokowane.

Następnie w dniu 5 stycznia 2011 r. władze niemieckie przekazały informacje o dostarczeniu potencjalnie skażonych jaj do odbiorcy w Holandii, jednak wyniki badań nie wykazały przekroczenia zawartości dioksyn.
8 stycznia 2011 r. władze niemieckie przekazały kolejną informację, że pasze wyprodukowane z użyciem podejrzanego tłuszczu paszowego zostały dostarczone przez niemieckiego producenta do dwóch odbiorców na terenie Francji oraz Danii.
Do dnia 13 stycznia 2011 r. włącznie władze niemieckie w przesłanej informacji nie wymieniały Polski jako kraju, do którego wysyłano środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego z gospodarstw, w których skarmiano pasze zawierające dioksyny.
Do chwili obecnej nie ma również żadnych informacji, aby mieszanki paszowe zawierające dioksyny zostały dostarczone do Polski. Informacje od władz niemieckich przesyłane są codziennie w systemie szybkiego ostrzegania.
W dniu 13 stycznia 2011 r. polecono Inspekcji Weterynaryjnej natychmiastowe wzmożenie nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w kierunku dioksyn.
Przekazane przez stronę niemiecką informacje wskazują, że w mięsie wieprzowym stwierdzono obecność dioksyn na poziomie 1,51 pg/g (przy najwyższym dopuszczalnym poziomie 1,0 pg/g tłuszczu), natomiast w przypadku wieprzowiny pochodzącej z Irlandii (kryzys z roku 2008) obecność dioksyn określano na poziomie 112 pg/g tłuszczu.
W dniu 14 stycznia br. Inspekcja Weterynaryjna wysłała zapytanie w ramach systemu RASFF (Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – Rapid Alert System for Food and Feed) do strony niemieckiej o prawdopodobieństwie dostawy mięsa do Polski. O godzinie 9.30 otrzymaliśmy kopię faktury wskazującą na dostawę 1425,5 kg mięsa wieprzowego do jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych. Ustalono, że termin przydatności do spożycia kwestionowanego mięsa został określony na 07.01.2011 r. Dochodzenie jest w toku.
Obecnie trwa, prowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną, kontrola w podmiotach nadzorowanych, w celu wyszukania mięsa pochodzącego z terenu Niemiec – regionów objętych zakazem (Hamburg, Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia, Saksonia-Anhalt).
Główny Lekarz Weterynarii
Janusz Związek