Internet na nowych zasadach

Zmiana operatora w jeden dzień przy zachowaniu tego samego numeru, szybki internet bezpieczny dla dzieci, czytelne zasady mówiące kiedy można zablokować dostęp do sieci – to niektóre założenia reformy usług na rynku telekomunikacyjnym Unii Europejskiej. Uzgodniły ją Komisja Europejska oraz Parlament Europejski. Nowe przepisy mają wejść w życie już w przyszłym roku.

Od 19 grudnia na obszarze UE zaczęły obwiązywać nowe przepisy dotyczące rynku telekomunikacyjnego. Przewidują one m.in. powołanie Europejskiego Urzędu ds. Rynku Łączności Elektronicznej (BEREC). Nowe regulacje mają także lepiej chronić prawa użytkowników telefonii komórkowych i internautów. Państwa członkowskie dostały półtora roku na dostosowanie krajowych przepisów do unijnych wymogów.

W wyniku reformy unijnego rynku telekomunikacyjnego 500 milionów obywateli UE będzie miało większe możliwości wyboru operatora, użytkownicy internetu skorzystają z lepszych szerokopasmowych łączy internetowych, a ich prawa do swobodnego dostępu do sieci i prywatności będą lepiej chronione.
BEREC będzie organem zapewniającym jednolite regulacje w całej Europie wzmacniając jednolity rynek telekomunikacyjny. – Ustanowienie nowego europejskiego urzędu ds. telekomunikacji BEREC jest wyraźnym potwierdzeniem naszego zaangażowania, aby europejscy operatorzy telekomunikacyjni i konsumenci nie musieli już dłużej odczuwać istnienia granic państwowych, jeśli chodzi o dostęp do sieci i świadczenie usług telekomunikacyjnych – powiedziała Viviane Reding, komisarz odpowiedzialna za telekomunikację. – Od wiosny 2010 r. BEREC będzie pomagał krajowym regulatorom rynku telekomunikacyjnego i Komisji Europejskiej w celu zapewnienia świadczenia usług telekomunikacyjnych na jednakowych i konkurencyjnych warunkach w całej UE.
Nowy europejski urząd ds. telekomunikacji tworzą szefowie 27 krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego. Decyzje, poprzedzone konsultacjami z niezależnymi ekspertami, będą podejmowane większością dwóch trzecich głosów (w przypadku opinii zwykłą większością).
Urząd będzie sprawował funkcje doradcze, wspierające i uzupełniające w stosunku do prac krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego, zwłaszcza związanych z decyzjami o zakresie transgranicznym.
W najbliższym czasie Komisja Europejska planuje także uelastycznienie przepisów dotyczących użytkowania zakresów i częstotliwości fal radiowych.
Zapisy pakietu telekomunikacyjnego zostały wypracowane przez Parlament Europejski i Radę – ostateczne porozumienie zostało zawarte w listopadzie br. Teraz kraje członkowskie mają czas do czerwca 2011 roku na transpozycję jego zapisów do prawa krajowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności