Identyfikacja i śledzenie zwierząt tematem przewodnim tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Weterynaryjnego

W ciągu ostatnich dwudziestu lat rolnicy UE zmagali się z różnymi epidemiami i chorobami odzwierzęcymi: począwszy od choroby wściekłych krów, poprzez pryszczycę, a skończywszy na ptasiej” i “świńskiej” grypie. Choroby te, czasem katastrofalne w skutkach, uświadomiły wszystkim znaczenie identyfikowalności, czyli możliwości lokalizowania i śledzenia żywności na poszczególnych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, na przykład poprzez wykorzystanie kodów kreskowych, paszportów zwierząt czy kolczyków.”

Jednak konsumenci nie zawsze są świadomi korzyści, jakie niesie ze sobą takie rozwiązanie, a przemysł spożywczy niekiedy postrzega przepisy UE w tej dziedzinie jako uciążliwe.
W dniach 14-20 czerwca odbywa się Europejski Tydzień Weterynaryjny. Imprezy organizowane z tej okazji w poszczególnych krajach UE mają na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat identyfikacji i możliwości śledzenia w obrębie łańcucha żywnościowego. W Brukseli tydzień rozpoczął się dwudniową konferencją, na której poruszono różne kwestie, w tym elektroniczne znakowanie owiec oraz znakowanie i śledzenie w rolnictwie ekologicznym i handlu światowym.
Identyfikowalność pomaga organom krajowym zmniejszyć zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności lub łańcucha dostaw, których źródłem są choroby odzwierzęce lub skażone produkty spożywcze. Pomaga także w zagwarantowaniu pochodzenia regionalnych specjałów takich jak szynka parmeńska czy wołowina irlandzka.

Od 2002 r. wszystkie przedsiębiorstwa z branży żywności i pasz muszą być w stanie szybko zidentyfikować źródło pochodzenia i cel podróży swoich produktów. Producenci muszą również powiadomić władze o potencjalnym ryzyku i wycofać z rynku wszystkie niebezpieczne produkty.
Dziś uznajemy za oczywiste, że znamy historię każdego kawałka wołowiny lub że jesteśmy w stanie prześledzić cykl życia każdej owcy w Unii Europejskiej i każdego produktu spożywczego w łańcuchu żywnościowym”, powiedział komisarz ds. zdrowia John Dalli. “Ten poziom ochrony zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności nie został jednak osiągnięty w ciągu jednej nocy”.