Gorączka Q w Holandii

Na południu Holandii, w stadzie liczącym 1000 kóz wykryto przypadki gorączki Q. Zarządzono kwarantannę oraz zabroniono wywożenia nawozu z farmy w ciągu 90 dni. Gorączkę Q wykryto w Holandii już po raz drugi w bieżącym roku. W 2008 r. zanotowano kilka jej przypadków. Choroba ta jest wywoływana przez bakterie Coxiella burnetii.

Są one bardzo odporne na wysoką temperaturę, ciśnienie i suszenie. Są przenoszone przez wiatr i mogą przetrwać kilka miesięcy pod postacią spor. Występują w odchodach zwierząt, moczu, mleku i tkankach (głównie w łożysku). Choroba powoduje poronienia u owiec i kóz. Może przenosić się na inne ssaki oraz na ptaki. Zapadają na nią także ludzie. Najbardziej zagrożeni są weterynarze, hodowcy i sprzedawcy mięsa.