Fundacja PKM DUDA rozdała już ponad 170 stypendiów

5 października w Pałacu w Pakosławiu miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających otrzymanie stypendiów Fundacji PKM DUDA im. Maksymiliana Duda. To już szósty rok z rzędu, w którym Fundacja udzieli wsparcia najzdolniejszym uczniom z powiatu rawickiego oraz ościennych. W tym roku to grupa 30 stypendystów. Od 6 lat ponad 170 osób otrzymało wsparcie z programu stypendialnego.

– Postawa, jaką prezentują Ci młodzi ludzie budzi ogromny szacunek i powinna służyć jako wzór wszystkim uczniom. Aspiracja, zaangażowanie, wytrwałość i ambicja towarzyszą im w codziennym działaniu ku osiągnięciu wymarzonego celu. Stypendyści wykazują się nie tylko ogromnym talentem i chłonnością wiedzy, ale także niezwykłą dojrzałością i determinacją w pokonywaniu trudności. Wielu z nich, oprócz bardzo dobrych wyników w nauce, może pochwalić się osiągnięciami ponad te związane ze szkołą. To dowód na to, że warto mieć marzenia, stawiać sobie cele i małymi krokami dążyć do ich realizacji. Każde kolejne spotkanie z gronem Stypendystów daje mi poczucie, że Fundacja PKM DUDA uczestniczy w kształtowaniu niezwykle wartościowych ludzi, którzy – w co wierzę – kiedyś tę pomoc zrekompensują społeczeństwu – mówi Bogna Duda-Jankowiak, Przewodnicząca Rady Fundacji.

Stypendyści Fundacji to uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, są aktywni społecznie, a zarazem mają trudną sytuację materialną. Zdobyte stypendia umożliwiają dalsze kształcenie i rozwój naukowych zainteresowań.

Udział w spotkaniu wzięli – oprócz samych stypendystów – przedstawiciele Fundacji, rodzice oraz opiekunowie. To spotkanie dostarczyło samym stypendystom wielu niezapomnianych wrażeń, oprócz otrzymanych certyfikatów niespodzianką był wyjazd do Warszawy. Już niebawem cała grupa Stypendystów odwiedzi naszą stolicę – dla większości z nich po raz pierwszy. W programie wyjazdu przewidziano zwiedzanie, m.in. Giełdy Papierów Wartościowych, NBP oraz Centrum Nauki Kopernik.

Fundacja PKM DUDA im. Maksymiliana Duda prowadzi działalność od 2004 roku, rozwijając na szerszą skalę aktywność charytatywną prowadzoną wcześniej przez Polski Koncern Mięsny DUDA. Projekty Fundacji koncentrują się szczególnie na pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, którym trudna sytuacja materialna utrudnia – a nawet uniemożliwia – odkrywanie i rozwój posiadanych talentów i dalszą edukację. Obok prowadzonych corocznie programów stypendialnych, akcje realizowane przez Fundację PKM DUDA obejmują również m.in. działania na rzecz wspierania edukacji oraz rozwoju potencjału, zdolności i zainteresowań dzieci z terenów wiejskich. Fundacja wspiera także placówki oświatowe.
Źródło: PKM DUDA