Force 1,5 G z tymczasową rejestracją

W dniu 2 marca 2010 roku preparat Force 1,5 G firmy Syngenta Crop Protection, otrzymał tymczasową rejestrację (120 dni). Podmiotem, który uzyskał zezwolenie na preparat jest Polski Związek Producentów Kukurydzy.

Force 1,5 G jest insektycydem w formie granulatu o działaniu gazowym, kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do stosowania w uprawie kukurydzy do zwalczania larw zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej Diabrotica virgifera. Zalecana dawka wynosi 95 g środka na 100 metrów bieżących każdego rzędu kukurydzy – maksymalnie 13,3 kg preparatu na 1 ha.

W okresie wegetacji można wykonać maksymalnie jeden zabieg. Środek należy zastosować w czasie siewu nasion kukurydzy przy użyciu siewnika punktowego wyposażonego w urządzenie do wysiewu granulatów. Pełne działanie produkt wykazuje po przykryciu glebą. Preparatu nie należy stosować do sporządzania mieszanek zbiornikowych z innymi środkami ochrony roślin. Podczas stosowania należy zachować szczególną uwagę, by nie dopuścić do przedostawania się środka lub gleby zmieszanej ze środkiem na sąsiednie uprawy i nie wykonywać zabiegów przy sile wiatru powyżej 3 m/sek oraz w pobliżu kwitnących upraw.

Preparat uzyskał zezwolenie do stosowania na terenie województw szczególnie zagrożonych wystąpieniem zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej: dolnośląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim oraz wielkopolskim.

Wieloletnie doświadczenia z Węgier dowodzą, że szczególnie w przypadku monokulturowej produkcji kukurydzy, tylko ten preparat zabezpiecza przed stratą plonu kukurydzy, jak informują przedstawiciele Syngenta Crop Protection.