Eurodopłaty

Minister rolnictwa Marek Sawicki wystąpił z pismem do Komisji Europejskiej o rozważenie możliwości wypłacania polskim rolnikom dopłat w euro. To efekt wniosku, jaki w tej sprawie wysłała do premiera Donalda Tuska Krajowa Rada Izb Rolniczych. N

Przejście na płatności w euro wymaga założenia kont dewizowych i zmiany dwóch ustaw i jednego rozporządzenia unijnego. Przez cztery lata kiedy mieliśmy inną sytuację przy umacniającym się złotym, różnice kursowe pokrywał budżet, na korzyść rolników. W tym roku sytuacja będzie odwrotna.. Trzeba się nad tym zastanowić” – powiedział redakcji Wrp.pl szef resortu rolnictwa.

Propozycja, by dopłaty bezpośrednie wypłacać rolnikom w euro wyszła od izb rolniczych kilkanaście dni temu. Zdaniem samorządu rolniczego taka decyzja, w okresie dużych wahań kursu polskiej waluty, uchroni rolników przed “znacznym spadkiem transferu finansowego kierowanego na polską wieś”.

Płatności bezpośrednie pochodzą z budżetu Unii Europejskie. Pierwotnie są one ustalane w euro, czyli w walucie wspólnotowej. Ostateczne przeliczenie wysokości stawki płatności na waluty poszczególnych państw członkowskich nie należących do strefy euro odbywa się na podstawie kursów wymiany zł/Euro ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE. Od 2006 r. terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest, zgodnie ostatni kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana. Na ten rok obowiązuje kurs w wysokości 3,3967 zł/euro.

MS/Wrp.pl