Eko gospodarstwa rosną w siłę

W Europie z roku na rok zauważalny jest wzrost powierzchni upraw ekologicznych. W latach 2005-2008 areał ten wzrósł o 21%, jak podaje Eurostat. W 2008 roku całkowita powierzchnia upraw zajmowała około 7,8 mln ha oraz objęła 196200 producentów.

Prym wiedzie Austria, gdzie udział gospodarstw ekologicznych wynosi 15,7%, dalsze miejsca zajmują Szwecja (9,9%) i Włochy (8,9%). W latach 2007 i 2008 ilość eko gospodarstw wzrosła o 9,5%, a hodowle bydła i owiec były najchętniej prowadzone tą metodą. W Austrii ekologiczna hodowla owiec stanowiła 25,7%, a bydła 17,7%.

W 2008 roku największy areał ekologiczny posiadały Hiszpania (1,3 mln ha), Włochy (1 mln ha), Niemcy (0,9 mln ha), Wielka Brytania (0,7 mln ha) oraz Francja (0,6 mln ha). Te pięć państw obejmowało około 50% ekologicznego areału w Unii. W Polsce było to tylko 314 tys. ha (2008 r.). Najbardziej dynamiczny przyrost zanotowano w Hiszpanii (33%) a w Belgii, Bułgarii, Grecji, na Węgrzech, w Słowacji i Wielkiej Brytanii zanotowano rekordowy dwucyfrowy przyrost roczny powierzchni eko gospodarstw. W latach 2005-2008 powierzchnia przeznaczona pod ten typ gospodarowania najbardziej wzrosła w Polsce (+94%), na Litwie (+89%), w Hiszpanii (+63%) oraz Belgii (+57%). Spadek powierzchni odnotowano jedynie we Włoszech (-6%) i na Węgrzech (-5%). W 2008 roku wiele państw zrobiło istotny postęp wobec 2007 roku, jedynie we Włoszech odnotowano 12,9% spadek areału. Ogólnie w 2008 roku najwięcej ekologicznej powierzchni przeznaczono na pastwiska i łąki (44%), pod uprawy rolne (37%), uprawy wieloletnie (10%), a pozostałe 9% stanowiły ugory i nie utylizowane grunty. Pośród ekologicznych upraw rolnych w 2008 roku najważniejsze były zboża (44% obszaru ekologicznych upraw), następnie użytki zielone (42%), pozostałe uprawy rolne jak ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe i nasiona (7%) oraz warzywa i przemysłowe uprawy (razem 4%).

Źródło: FAMMU/FAPA