Dziewięć firm podpisało z ARiMR umowy na świadczenie usług utylizacyjnych w 2010 roku

Dziewięć firm, które do 28 grudnia br. podpisały z ARiMR umowy na świadczenie usług utylizacyjnych w 2010 r., obejmuje swoim zasięgiem obszar całej Polski. Jeszcze nigdy w historii ARiMR umowy na usługi utylizacyjne nie były podpisywane tak szybko. Zawarcie już teraz takich umów, stwarza sytuację, w której rolnicy z całej Polski, nie powinni mieć problemów z dofinansowaniem kosztów poniesionych na utylizacje padłych zwierząt gospodarskich, nawet jeżeli takie zdarzenie miałoby miejsce 1 stycznia 2010 r.

Agencja rozpoczęła zawieranie takich umów już 17 grudnia i dotychczas podpisała je z następującymi podmiotami: PP-H Hetman” Sp. z o.o. z siedzibą w Bedlnie, “Struga” S. A. siedzibą w Jezuickiej Strudze, P.W. “Amba” Sp. z o.o. z siedzibą w Radzanowie, ZPH Barbara Rakowska z siedzibą w Krobi, SARIA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ELKUR Franciszek Kurowski Sp. J., Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Paszowego “BACUTIL” Szpetko Stanisław, Szpetko Tomasz Sp. J., Jan Laskowski oraz Zakład Rolniczo-Przemysłowy “Farmutil HS” S.A. z siedzibą w Śmigłowie.
Agencja jest przygotowana do podpisania umów z kolejnych podmiotami z branży utylizacyjnej i planuje, że nastąpi to 29 i 30 grudnia br. Po zakończeniu zwierania tych umów ARiMR poinformuje o numerach telefonów, pod które rolnicy z poszczególnych województw będą mogli od 1 stycznia zgłaszać zlecenia odbioru padłych zwierząt gospodarskich.
Nie uległy zmianie warunki, na jakich rolnicy mogą korzystać z pomocy na utylizację padłych zwierząt gospodarskich, ani formularz oświadczenia producenta rolnego, wypełniany przy odbiorze padłego zwierzęcia.
Pomoc finansową Agencji mogą otrzymać producenci rolni prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej, spełniający kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji Europejskiej 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
W celu skorzystania z pomocy, producent rolny powinien telefonicznie skontaktować się z wybranym przez siebie podmiotem, który na podstawie umowy z Agencją świadczy usługi na obszarze danego województwa. Wszelkie formalności dotyczące otrzymania pomocy mogą zostać załatwione bezpośrednio podczas odbioru padłej sztuki.
Agencja dofinansowuje do 100% ponoszonych przez producenta rolnego kosztów zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokrywa do 100% kosztu unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 12 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). W przypadku unieszkodliwienie padłego bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego.
W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.