Doradztwo z dofinansowaniem

W powiatowych biurach ARiMR już wkrótce można będzie składać wnioski o przyznanie wsparcia z działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” finansowane z PROW 2007-2013. Wnioski będą przyjmowane do 31 grudnia lub wyczerpania limitu środków przewidzianych w ramach PROW 2007-2013, tj. 218 mln euro.”

Zakres kosztów, które można zrefinansować z tego działania jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska naturalnego, przestrzegania Wymogów wzajemnej zgodności” oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zarządzania gospodarstwem rolnym, Tak ukierunkowane doradztwo, dofinansowywane z PROW 2007-2013, ma usprawnić niełatwy proces dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej.

Wsparcie może otrzymać wnioskodawca, który zawarł umowę o świadczenie płatnych usług doradczych z jednostką uprawnioną do prowadzenia takiej działalności. Do świadczenia rolnikom płatnych usług doradczych uprawnione są: ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz inne podmioty, które uzyskały stosowną akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przyznane przez ARiMR dofinansowanie pokrywa w 80% koszty kwalifikowane poniesione przez rolnika lub posiadacza lasu na zrealizowane usługi doradcze, lecz nie może być wyższe niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności