Copa-Cogeca rozczarowana brakiem porozumienia w sprawie przyszłego budżetu UE

Copa-Cogeca przyjęła z żalem brak porozumienia na szczycie UE w sprawie budżetu UE na lata 2014-2010. Szybka i pozytywna decyzja ma kluczowe znaczenie, by mogła zapaść ostateczna decyzja w sprawie przyszłości WPR, jeżeli ma być wdrożona w roku 2014.

W Brukseli, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen powiedział: Jestem rozczarowany faktem, iż w dniu dzisiejszym nie zapadło porozumienie w sprawie przyszłego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Ministrowie rolnictwa UE oraz Parlament Europejski nie będą w stanie zadecydować, które instrumenty wprowadzić, dopóki nie poznają budżetu dostępnego na finansowanie przyszłej WPR. Nalegamy, by głowy państw i rządów podjęły jak najszybciej pozytywną decyzję w sprawie europejskiego budżetu na lata 2014-2020. Rolnicy obecnie przesuwają podjęcie decyzji o produkcji i inwestycjach z powodu braku pewności co do WPR. Jeżeli to się utrzyma, będzie miało katastroficzne skutki dla zatrudnienia w powiązanych sektorach oraz stabilności rynkowej“.
Dodał: “Liderzy sektora rolnego UE wzywają głowy państw i rządów do zapewnienia, że wydatki na rolnictwo, które stanowią mniej niż 1% wszystkich wydatków publicznych UE, zostaną utrzymane na obecnym poziomie do roku 2020. Rolnictwo jest jedyną wspólną polityką finansowaną prawie w całości z budżetu UE – większość innych wydatków pokrywana jest z budżetów krajowych. Nakłady na rolnictwo są zdecydowana niższe niż generowana produkcja. Bez WPR mielibyśmy 27 odrębnych polityk w 27 państwach członkowskich, co kosztowałoby rządy zdecydowanie więcej niż WPR“.

Źródło: Copa-Cogeca