Copa-Cogeca: Ograniczenia w imporcie jabłek

W dniu 16 września br. Komitety Copa-Cogeca wystąpiły wspólnie do Dyrektora Generalnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej Jean-Luca Demarty z wnioskiem o wydłużenie terminu obowiązywania ograniczeń importu jabłek do Unii Europejskiej z krajów trzecich. Tym samym kontynuowane są działania lobbingowe organizacji rolniczych na forum instytucji europejskich w zakresie ograniczenia importu tych owoców na teren wspólnoty.

Jakość zbiorów jest dobra i kampania handlowa rozpoczęła się na poziomie cen nieco niższych od cen z tego samego okresu w kampanii 2008/2009. Producenci jabłek i ich spółdzielnie reprezentowani przez Komitety Copa i Cogeca są jednak ostrożni, jeśli chodzi o perspektywy rynku, z wielu powodów. Ich zdaniem konsekwencje kryzysu finansowego są nadal odczuwalne i przełożyło się to już na spadek konsumpcji jabłek. Poza tym w krajach trzecich najprawdopodobniej wyprodukowano dużo więcej owoców niż zwykle. Według szacunków jest to liczba o 6% większa w porównaniu do średniej z 3 ostatnich lat. Środowisko producentów ostrzega także przed ryzykiem perturbacji handlu pomiędzy UE a Rosją w kolejnej kampanii handlowej ze względy na ogłoszone memorandum fitosanitarne Federacji Rosyjskiej stosowalne dla europejskiego eksportu jabłek.

Zdaniem Copa- Cogeca w przypadku źle ocenionego i zbyt dużego importu, mogłaby się powtórzyć katastroficzna sytuacja, jaka miała miejsce w lecie 2005 r. Posiadanie wiarygodnego systemu pomiaru importu jest bardzo ważne. Dlatego też Komitety Copa-Cogeca stoją na stanowisku, że system pozwoleń w odniesieniu do jabłek pochodzących z krajów trzecich powinien nadal funkcjonować i współistnieć z systemem monitorowania importu prowadzonym przez Dyrekcję Generalną ds. Podatków (DG TAXUD)”.

Ponadto, system pozwoleń na przywóz powinien zostać udoskonalony poprzez podawanie informacji na temat kraju pochodzenia. Potrzebna jest szczegółowa wizja wspólnotowego rynku jabłek, aby pozwolić producentom na czerpanie przyzwoitych dochodów ze swojej produkcji.