Choroba niebieskiego języka w północnej Europie

W Unii Europejskiej ponownie zaostrzono ograniczenia w transporcie zwierząt nałożone w związku z chorobą niebieskiego języka. Jest to wirusowa choroba przeżuwaczy przenoszona przez owady kłujące, kuczmany, z rodzaju Culicoides.


Ograniczenia w transporcie, złagodzone 16 marca, zostały ponownie zaostrzone na skutek wzrostu aktywności owadów przenoszących chorobę. Dotyczą one regionów występowania tego schorzenia, czyli Holandii, Belgii, Luksemburga, Niemiec i Francji. Ostatnio zanotowano wystąpienie choroby błękitnego języka w Niemczech, w północnej Dolnej Saksonii. Zwierzęta przewożone do rzeźni wewnątrz terenu występowania choroby muszą być dezynfekowane insektycydem. Eksport zwierząt na tereny wolne od choroby niebieskiego języka może się odbywać tylko za zezwoleniem kraju przeznaczenia. Według raportu ogłoszonego ostatnio przez naukowców brytyjskich, owady zakażone wirusem mogą zostać przeniesione z wiatrem do Wielkiej Brytanii.

(Agra Europe 2007, nr 2253, s. N/5)
W.M.

N