BZ WBK: Nowe możliwości finansowania

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i otrzymały pieniądze unijne w działaniu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” programu PROW 2007-2013, mogą zrealizować swoje inwestycje biorąc specjalną pożyczkę dostępną w BZ WBK Finanse & Leasing. Do wykorzystania jest kwota 345 mln euro.”

Wielu rolników chciałoby otrzymać zwrot wydatków w ramach działania “Różnicowanie działalności nierolniczej”, jednak nie chcą lub nie mogą oni kupić wszystkich potrzebnych maszyn za gotówkę. To właśnie do nich skierowana jest nasza oferta” – mówi Szymon Stryjski, odpowiedzialny w BZ WBK Finanse & Leasing za segment usług dla rolnictwa.

Wystarczy przedstawić podpisaną z ARiMR umowę na dopłaty bezpośrednie w ramach dotacji i dokumenty rejestrowe związane z rozpoczętą działalnością (NIP, REGON). BZ WBK Finanse & Leasing we wniosku wymaga ujawnienia jedynie najważniejszych danych finansowych. Pożyczką można sfinansować ciągniki, ładowarki, kombajny zbożowe, inne maszyny rolnicze maszyny do robót ziemnych i fundamentowych oraz sprzęt komunalny.

Działanie “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ma zachęcić rolników do podejmowania działalności nierolniczej (gospodarczej lub związanej z rolnictwem), co wpłynie pozytywnie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. W ciągu pięciu lat każdy beneficjent może otrzymać zwrot do 50% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych na stworzenie pozarolniczego źródła dochodu (do 100 tys. zł). W okresie realizacji PROW 2007-2013 w działaniu “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest do wykorzystania kwota 345 mln euro.

Informacje dodatkowe:
Spółki Leasingowe BZ WBK (BZ WBK Leasing oraz BZ WBK Finanse & Leasing) są częścią grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK.
Jako uniwersalny leasingodawca Spółki Leasingowe BZ WBK oferują finansowanie szerokiej gamy środków trwałych. Głównymi produktami Spółek są leasing operacyjny oraz leasing finansowy, oferowane jako złotowe lub indeksowane do walut obcych.