Bilans rynku zbóż po sezonie

Import zbóż do kraju w całym ubiegłym sezonie 2010/2011, czyli od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., wyniósł 1 185 tys. t, co oznacza wzrost o niespełna 2% w skali roku, jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Najwięcej sprowadzono pszenicy (555 tys. t) i kukurydzy (434 tys. ton).

W sezonie poprzednim 2009/2010 zaimportowano aż 737 tys. t pszenicy, a kukurydzy zaledwie 285 tys. ton. Pszenicę do Polski sprowadzano głównie z Niemiec i Czech, mniej z Danii i Ukrainy. Największymi dostawcami kukurydzy były Węgry i Słowacja, w mniejszym stopniu Ukraina i
Czechy. W przypadku jęczmienia w sezonie 2010/2011 wielkość importu osiągnęła poziom 171 tys. t (+42 tys. t r/r), a żyta 18 tys. ton (+13,5 tys. t r/r).
Jednak bilans wymiany handlowej zbóż w ubiegłym sezonie nadal był dodatni, a nadwyżka eksportu nad importem spadała w skali roku blisko czterokrotnie do 266 tys. ton, gdyż jak podaje MF, nastąpił spadek eksportu polskich zbóż w zakończonym sezonie 2010/2011 do 1451 tys. t, wobec 2204 tys. t w sezonie 2009/2010 (-34% r/r).
Udział pszenicy w strukturze eksportu wyniósł ponad 55% i ukształtował się na poziomie 807 tys. t, wobec 1167 tys. t przed rokiem. Jednocześnie, nastąpił znaczący spadek wywozu żyta: w sezonie 2009/2010 wyeksportowano z kraju 513 tys. t tego zboża, a w sezonie ubiegłym zaledwie 198 tys. ton. Głównym odbiorcami polskiego ziarna, podobnie jak w poprzednich latach były niemieckie przedsiębiorstwa.

Na rynku europejskim od początku bieżącego sezonu 2011/2012 Komisja Europejska wydała zezwolenia na eksport ponad 6 mln t zbóż, co oznacza spadek o 34% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku. W tym samym czasie Komisja wydała licencje na import 4 mln t zbóż, podczas gdy rok temu do końca września wydano licencje na przywóz niespełna 2,6 mln t ziarna.
Analizy ekspertów Międzynarodowej Rady Zbożowej wskazują, że eksport zbóż z UE-27 spadnie w sezonie 2011/2012 z prawie 33 mln t do 23 mln t, a import zmniejszy się z niecałych 13 mln t do ok. 11 mln ton.