Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Wzrost sprzedaży niemieckich maszyn rolniczychRolnictwo ekologiczne w NiemczechDalszy spadek produkcji rolniczej w RosjiRosyjski import mięsa kangurówWzrost produkcji mleka w USA

Wzrost sprzedaży niemieckich maszyn rolniczych

Sprzedaż niemieckich maszyn rolniczych była w 2004 r. o 15% większa niż rok wcześniej. Zwiększył się przede wszystkim eksport maszyn (o 22%). Jego wartość stanowiła 76% wartości produkcji ogółem. Głównymi odbiorcami niemieckich maszyn rolniczych były państwa nowo przyjęte do Unii Europejskiej, kraje Europy Wschodniej i USA. W eksporcie zdecydowaną większość stanowiły ciągniki (83%). Sprzedaż maszyn na rynku krajowym była o 5% mniejsza niż w 2003 r. Rolnicy niemieccy kupowali mniej maszyn ponieważ w ich odczuciu sytuacja rolnictwa pogarsza się.

(Agra Europe 2005, nr 2169, s. N/5)
W.M.


Rolnictwo ekologiczne w Niemczech

Powierzchnia upraw ekologicznych w Niemczech w 2004 r. wyniosła 768 tys. ha i była o 4,6% większa niż rok wcześniej. Liczba gospodarstw specjalizujących się w produkcji ekologicznej wzrosła o 2,7% i wyniosła 16,6 tys. Mimo to areał upraw ekologicznych stanowi jedynie 4,5% użytków rolnych w Niemczech. Szybko rośnie liczba gospodarstw, w których przetwarza się produkowane w nich artykuły ekologiczne. W 2004 r. było ich o 28% więcej niż w 2003 r. Popyt na produkty ekologiczne w Niemczech stale rośnie. W ich produkcję, przetwórstwo bądź import zaangażowane jest 21 tys. firm. Bawaria jest landem wiodącym w produkcji ekologicznej, ale największy jej wzrost w 2004 r. zanotowano w Saksonii-Anhalt (o 17,1%) i Saksonii (o 10,8%), czyli na terenach byłej NRD.

(Agra Europe 2005, nr 2169, s. N/5)
W.M.


Dalszy spadek produkcji rolniczej w Rosji

Działania rosyjskiego rządu zmierzające do zahamowania spadku pogłowia zwierząt gospodarskich oraz produkcji roślinnej nie przynoszą spodziewanych efektów. Na początku lipca 2005 r. pogłowie bydła wyniosło 24,2 mln sztuk i było o 7,3% mniejsze niż rok wcześniej. Liczebność krów (10,2 mln szt.) spadła w tym czasie o 7%, a świń – o 10%. Natomiast pogłowie owiec i kóz wzrosło o 2,1%. W gospodarstwach prywatnych liczebność zwierząt spadła w mniejszym stopniu niż w pozostałych. Obecnie utrzymuje się w nich 45,7% krajowego pogłowia bydła, 47,7% świń oraz 53,2% owiec i kóz. Spadek liczebności zwierząt spowodował w 2004/05 roku gospodarczym zmniejszenie produkcji mięsa o 0,3%, mleka – o 4% i jaj – o 3%. W ciągu ubiegłego roku gospodarczego powierzchnia upraw zmniejszyła się o 1,3 mln ha i wyniosła 77,2 mln ha. Areał uprawy buraków cukrowych zmniejszył się o 6%, ziemniaków – o 2,2%, a warzyw – o 1,1%. Wzrosła natomiast powierzchnia upraw zbóż i słonecznika.

(Agra Europe 2005, nr 2169, s. M/8)
W.M.


Rosyjski import mięsa kangurów

Rosja stała się największym na świecie importerem mięsa kangurów. Wartość tego importu w 2004 r. osiągnęła 11 mln dolarów. Duży popyt na to mięso spowodował w ubiegłym roku wzrost jego cen o 30%. Jest ono sprzedawane głównie we wschodnich regionach Rosji. Używa się go do produkcji kiełbas. Jest mieszane z innymi gatunkami mięsa i konsumenci najprawdopodobniej nawet nie wiedzą, że w kupowanych przez nich kiełbasach znajduje się mięso kangurów.

(Agra Europe 2005, nr 2169, s. M/9)
W.M.


Wzrost produkcji mleka w USA

Ocenia się, że produkcja mleka w USA w bieżącym roku będzie o 3-5% większa niż rok wcześniej mimo suszy panującej w części kraju. Wzrost produkcji jest wynikiem zwiększenia pogłowia zwierząt, obfitości taniej paszy i szerokiego dostępu do Posilac, syntetycznego hormonu wzrostu zwiększającego wydajność mleczną o 15% – w ubiegłym roku jego dostawy były ograniczone.

(Agra Europe 2005, nr 2169, s. 10)
W.M.


Wybór i opracowanie redakcyjne: Wanda Mierzecka