Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Wysokie koszty produkcji wieprzowiny w Wielkiej Brytanii Spadek produkcji wieprzowiny w Bułgarii Przewidywane zmiany klimatu niepokoją rolników brytyjskich Biopaliwa z tłuszczu zwierzęcego BSE w Szwajcarii wygasa N

Wysokie koszty produkcji wieprzowiny w Wielkiej Brytanii

W krajach Unii Europejskiej przeprowadzono analizę kosztów produkcji wieprzowiny. Okazało się, że najwyższe są one w Wielkiej Brytanii. Jedynie produkcja szynki parmeńskiej jest droższa. Na wyprodukowanie kilograma wieprzowiny w Wielkiej Brytanii w 2004 r. potrzeba było 111,4 pensa. Średnio w krajach Unii Europejskiej koszt ten wyniósł 100,8 pensa. W produkcji wieprzowiny duży udział ma koszt pasz – w 2004 r. ceny pasz znacznie zwiększyły się, wzrost ten największy był w Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii. Poza tym na wysokie koszty produkcji w Wielkiej Brytanii wpływa niższa niż gdzie indziej częstotliwość oproszeń, wyższa śmiertelność zwierząt i niskie przyrosty tuczników.

(Agra Europe 2005, nr 2188, s. N/1)
W.M.


Spadek produkcji wieprzowiny w Bułgarii

Ocenia się, że produkcja wieprzowiny w Bułgarii w 2005 r. zmniejszyła się o 15% i wyniosła 38 tys. ton. Pogłowie świń wyniosło 816 tys. sztuk i spadło o 10,7%. Powodem tego jest niechęć rolników do dostosowywania produkcji do zasad obowiązujących w Unii Europejskiej.

(Agra Europe 2005, nr 2186, s. M/9)
W.M.


Przewidywane zmiany klimatu niepokoją rolników brytyjskich

Brytyjskie stowarzyszenie rolników wydało raport na temat wpływu zmian klimatu na Ziemi na rolnictwo. Stwierdzono, że niekorzystnym efektem tych zmian będzie zmniejszenie plonów niektórych roślin w wyniku ograniczenia opadów latem oraz zwiększenia częstotliwości występowania chorób i szkodników na skutek podwyższenia średnich temperatur. Mogą też wzrosnąć koszty suszenia niektórych późnych zbiorów z powodu zwiększenia opadów zimą. W raporcie przedstawiono też korzyści wynikające ze zmiany klimatu. Okres wegetacji roślin wydłuży się, ograniczeniu ulegnie zagrożenie przymrozkami, co zwiększy możliwość uprawy niektórych roślin, takich jak brzoskwinie, morele czy orzechy włoskie.
Według farmerów, zmiany te spowodują więcej szkód niż korzyści. 36% spośród nich ocenia je niekorzystnie, a tylko 17% wierzy, że przyniosą korzyści. W raporcie podkreślono, że rolnictwo może mieć udział w zwalczaniu emisji gazów cieplarnianych dzięki uprawie roślin będących surowcem dla produkcji elektryczności i biopaliw powodujących mniejsze zanieczyszczenie środowiska. W związku z tym stowarzyszenie wezwało rząd do stworzenia lepszych warunków do rozwijania takiej działalności.

(Agra Europe 2005, nr 2185, s. N/4)
W.M.


Biopaliwa z tłuszczu zwierzęcego

Duńskie władze zezwoliły na otworzenie zakładu przerabiającego tłuszcz świń na biopaliwo. Technologia ta nie jest jeszcze rozpowszechniona i nowy zakład, którego powierzchnia wyniesie 10 000 metrów kwadratowych, będzie największą tego rodzaju przetwórnią na świecie. Tłuszcz zwierzęcy poddawany jest transestryfikacji w wyniku czego powstaje biopaliwo. Przedstawiciele firmy, która otwiera przetwórnię twierdzą, że tłuszcz zwierzęcy jest lepszym niż rośliny surowcem do produkcji biopaliwa, ponieważ można z niego uzyskać więcej estrów metylu stanowiących o jakości paliwa.

(Agra Europe 2005, nr 2188, s. N/2)
W.M.


BSE w Szwajcarii wygasa

W 2005 r. w Szwajcarii zarejestrowano tylko 3 przypadki BSE. Taka sama ich liczba wystąpiła w 2004 r., podczas gdy w 2003 r. liczba zachorowań wyniosła 23. W czasie, kiedy epidemia BSE w Szwajcarii osiągnęła szczyt liczba ta większa była tylko w Wielkiej Brytanii.

(Agra Europe 2005, nr 2188, s. N/6)
W.M.


Wybór i opracowanie redakcyjne: Wanda Mierzecka N